Emneevaluering

Matematisk fagutvalg gjennomfører en evaluering av utvalgte emner, blant dem MAT1100. Disse evalueringene er til stor hjelp for oss som arbeider med kurset, og jeg håper flest mulig tar seg tid til å svare (det tar ikke mange minutter). Klikk her for å komme inn på skjemaet.

Publisert 7. des. 2017 12:56