Sensur på kontinuasjonseksamen

Sensuren er nå ferdig, men det kan ta litt tid før den kommer på Studentweb. Det var 40 som leverte besvarelse og 21 som stod, en ganske vanlig fordeling på kontinuasjonseksamener.

I alt var det 510 studenter som leverte ordinær og/eller utsatt eksamen, og 442 som bestod. Det gir en endelig strykprosent på 13.3.

Publisert 24. jan. 2018 12:00 - Sist endret 24. jan. 2018 12:00