Sensur

Sensurlistene er nå levert inn, og jeg håper eksamenskontoret rekker å legge ut sensuren før jul.

Resultatene var meget gode. Av de 494 som møtte til eksamen, stod 421 (én unna fjorårets rekord på 422!). Det gir en strykprosent på 14.8. Blant dem som stod, var karakterfordelingen:

A: 9.7%

B: 29.0%

C: 37.1%

D: 16.6%

E: 7.6%

Besvarelsene ble vurdert etter vurderingskriteriene til Matematisk institutt. Siden de siste oppgavene både på mídtveis og avsluttende var noe vanskeligere enn vanlig, hadde vi på forhånd bestemt oss for å flytte nedre grense for A og B litt nedover i forhold til den vanlige skalaen. De øvrige karaktergrensene ble ikke rørt. Karakterintervallene ble dermed

A: 159-180
B: 134-158
C: 104-133
D: 82-103
E: 72-81

I tillegg ble det foretatt en helhetsvurdering av kandidater som lå nær karaktergrensene.

For å sikre jevn sensur, fikk sensorene utdelt en rettemal som du finner her. Oppgavesett og løsningsforslag er lagt ut tidligere.

Ikke glem å besvare evalueringsskjemaet!

Takk for innsatsen og god jul!

Tom

Publisert 22. des. 2017 09:57 - Sist endret 7. feb. 2020 16:07