Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, skriftlig eksamen midt i semesteret og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Skriftlig eksamen midt i semesteret

Tid: 13. oktober kl. 09:00 (2 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 6. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 00:59