Fra forelesningene

På denne siden vil finner du korte referater fra hver forelesning med lenker til opptak og notater. Forelesningsnotatene sendes til prosessering før de kan legges ut, og det tar derfor noen timer før de er klare (i det siste har de først kommet neste dag),

Tirsdag 22. august: Før pausen snakket jeg litt om kurset, undervisningsopplegget og semestersiden. Etter pause begynte jeg på pensum ved å gå igjennom seksjon 3.1. Opptak før pause. Opptak etter pause. Notater

Onsdag 23. august: Snakket om geometrisk representasjon av komplekse tall som punkter/vektorer i planet. Dekket hele seksjon 3.2. Opptak. Notater

Torsdag 24. august: Gikk igjennom seksjon 3.3 om komplekse eksponetialer og De Moivres formel. Helt på slutten prøvde jeg å si noen ord om hvorfor komplekse tall er nyttige. Opptak. Notater.

Tirsdag 29. august: Gjennomgikk seksjon 3.4 om komplekse n-te røtter. Opptak. Notater Det var en ganske dårlig forelesning i dag, så kanskje det er bedre å se på dette opptaket fra 2014 (Gå inn rundt 10:00)

Onsdag 30. august: Kristian Ranestad administrerte Norsk matematikkråds test og gjennomgikk deretter noen eksempler på hvordan man kan løse ligninger med komplekse tall. OpptakNotater

Torsdag 31. august: Inger Christin Borge gjennomgikk seksjon 3.5. Opptak. Notater.

Tirsdag 5.september: Gikk først gjennom deler av seksjon 2.3 (kompletthetsprinsippet) til glede(?) for dem som ikke tar MAT-INF1100. Fortsatt deretter på seksjon 4.3 der jeg brukte en del tid på å begrunne og motivere den abstrakte definisjonen av konvergens. Rakk ikke å bevise Teorem 4.3.9, som jeg begynner med neste gang før jeg fortsetter på seksjon 5.1. Jeg kommer ikke til å gjennomgå Eksempel 4.3.10, og oppgaver av denne typen er ikke aktuelle i år. Opptak. Notater.

Torsdag 7. september: Avsluttet først seksjon 4.4 ved å bevise Teorem 4.4.9. Begynte så på seksjon 5.1 der jeg først sa noen ord om hva en funksjon er, og så tok fatt på kontinuitet. Jeg rakk frem til Setning 5.1.10 der jeg fikk bevist del a), men ikke del b), som jeg kanskje begynner med neste gang. Opptak. Notater.

Tirsdag 12. september: Avsluttet seksjon 5.1 og gikk deretter gjennom seksjon 5.2 om skjæringssetningen. Til slutt startet jeg på seksjon 5.3 der beviset for ekstremalverdisetningen gjenstår før vi går løs på seksjon 5.4. Opptak. Notater

Onsdag 13. september: I dag hadde vi tekniske problemer med smartboard'et, men ble reddet av Eirik Kvalheim og hans nettbrett/pc. På grunn av min klønethet måtte vi redigere notatene litt, og det er mulig at noe kan ha falt ut. Stoffet som ble dekket, var beviset for ekstremalverdisetningen pluss seksjon 5.4 om grenser. Det ble dessverre bare et lydopptak i dag, men her er et par opptak fra 2014 som dekker mye (men ikke alt) av det samme stoffet: Denne fra ca. 18.40 og denne fra begynnelsen til starten på derivasjon. Notatene fra i dag finner du her, og lydopptaket her

Tirsdag 19. september: Startet på kapittel 6. Gikk først gjennom seksjon 6.1 om derivasjon og understrteket at derivering er noe vi forutsetter at dere kan. Er du utrygg på derivasjon av kompliserte uttrykk, bør du derfor skynde deg å trene. Jeg begynte også på seksjon 6.2 der jeg rakk å bevise middelverdisetningen, men ikke å vise hvordan den brukes. Avslutter seksjon 6.2 neste gang, og fortsetter deretter på seksjon 6.3 om L'Hopitals regel. Opptak, Notater

Torsdag 21. september:Avsluttet seksjon 6.2 om middelverdisetningen og gikk igjennom seksjon 6.3 om L'Hopitals regel. Dessverre sviktet smartboardet igjen, og vi måtte nok en gang ty til Eiriks back-up. Det betyr at vi har notater (blir lagt ut senere), men ikke opptak. Det aller meste av det jeg sa, finner du imidlertid på dette opptaket fra 2014. Gå inn etter 36 minutter. Vil du ha mer, kan du ta med deg de første 30 minuttene av denne oppfølgingsvideoen (også fra 2014).

Tirsdag 26. september: Begynte med å ullede Cauchys middelverdisetning og L'Hôpitals regel for "0/0"-uttrykk. Gikk deretter raskt gjennom hovedpunktene i seksjon 6.4 - dette er stort sett stoff der kan fra før av. Hoppet så over seksjon 6.5 som er selvstudium, og gikk løs på seksjon 7.1 om uoppstilte maks-/min-problemer. Dette er også stoff som dere har vært borti før, og hovedhensikten nå er bare å gi dere litt trening i å løse slike problemer på egenhånd. Til slutt startet jeg på seksjon 7.2 der jeg rakk å gå igjennom det første eksemplet. OpptakNotater.

Onsdag 27. september: Fortsatte med seksjon 7.2 der jeg regnet to eksempler til. Deretter gikk jeg gjennom seksjon 7.4 (sier litt mer om denne neste gang, men vi har fått med oss det aller meste). OpptakNotater

Tirsdag 3. oktober: Gikk gjennom seksjon 7.5 og 7.6. Lå ganske nær opptil boka, men tok med litt flere eksempler. OpptakNotater

Torsdag 5. oktober: Snakket først litt om midtveiseksamen. Noen viktigere poeng var:

1. Husk å sjekke på Studentweb hvor du skal sitte og hvordan du kommer deg dit. Du finner kart på eksamenssiden.

2. Møt opp i god tid og ha med penner/blyanter (eksamen er elektronisk, men du må regne for å finne svarene). Ark blir delt ut.

3. Formelarket blir delt ut på eksamen, men undersøk hva som står der på forhånd,

4. Alle spørsmålene på eksamen teller like mye, og du blir ikke straffet for å gjette. (Du får 0 poeng både for galt svar og for blankt svar).

5. Det blir ikke gitt egen karakter på midtveiseksamen, men poengene derfra blir slått sammen med poengene fra avsluttende eksamen før sluttkarakteren settes. Midtveiseksamen teller da 1/3 av sluttkarakteren.

6. Det blir "orakeltjeneste" før eksamen, dvs. at gruppelærerne stiller opp for å svare på spørsmål. Se tid og sted her.

Resten av tiden snakket jeg litt om seksjon 8.1 og mye om seksjon 8.2. Vi starter på 8.3 etter midtveisuken. Opptak. Notater.

Onsdag 18. oktober: Gikk gjennom seksjon 8.3 og 8.4. Hoppet over noen av anvendelsene i 8.3, men vil ta opp dette temaet i forbindelse med 8.5. Opptak. Notater.

Torsdag 19. oktober: Gikk gjennom seksjon 8.5 og 8.6. Det gjenstår litt av 8.6 (buelengde), og det tar jeg til tirsdag. Opptak og notater

Tirsdag 24. oktober: Avsluttet seksjon 8.6 med å snakke om buelengde. Deretter fortsatte jeg med seksjon 9.1 om delvis integrasjon og kom i gang med seksjon 9.2 om substitusjon. Opptak.

Torsdag 26. oktober: Avsluttet seksjon 9.2 med et par eksempler til. Fortsatte med 9.3, men ble ikke helt ferdig, så jeg må avrunde denne seksjonen neste gang. Opptak (jeg glemte å stoppe opptaket i pausen, så dere må spole litt) og notater.

Tirsdag 31. oktober: Avsluttet seksjon 9.3 om delbrøkoppspalting ved å regne et eksempel helt igjennom, og ved å gi en oversikt over alle stegene i prosedyren. Selv om seksjon 9.4 offisielt ikke er pensum, sa jeg noen ord om integraler av typen sinnx coxmx siden de kommer til å dukke opp ofte i MAT1110. Neste gang går jeg gjennom seksjon 9.5 og starter deretter forfra på "Flervariabel analyse og lineær algebra". Et nøkkelknippe ble funnet etter forlesningen i dag. Det er levert inn i skranken til Realfagsbiblioteket i annen etasje VB. Opptak. Notater

Torsdag 2. november: Gikk igjennom seksjon 9.5 (om uegentlige integraler) i Kalkulus og seksjon 1.1 om n-tupler i "Flervariabel analyse og lineær algebra". Begynte så vidt på seksjon 1.2. Siden smartboard'et ikke virker, finnes det ikke notater eller opptak, men disse opptakene fra 2014 dekker omtrent det samme stoffet: Opptak 1. Opptak 2. Notater fra 2014

Tirsdag 7. november: Gikk gjennom seksjon 1.2 (grundig) og 1.3 (overfladisk). Neste gang sier jeg noen ord om seksjon 1.4 (stort sett repetisjon fra R2) og fortsetter deretter med 1.5. Opptak Notat.

Torsdag 9. november: Gikk gjennom seksjon 1.4 ganske raskt, og begynte deretter på seksjon 1.5 som jeg ble nesten ferdig med. Opptak. Notat.

Tirsdag 14. november: Brukte mesteparten av tiden på seksjon 1.6 om multiplikasjon av matriser, og prøvde å illustrere hvorfor denne operasjonen er definert på en sånn tilsynelatende absurd måte. På slutten rakk jeg å snakke litt om identitetsmatriser fra seksjon 1.7. Regner med å gå igjennom resten av seksjon 1.7 og hele 1.8 neste gang. Deretter begynner vi på kapittel 2 (seksjon 1.9 og 1.10 er ikke pensum her, men dukker opp i MAT1110). Opptak. Notat.

Torsdag 16. november: Gikk gjennom resten av seksjon 1.7 og hele 1.8. Litt knapp i stilen, kanskje, men fulgte stort sett boka. Opptak. Notat.

Tirsdag 21. november: Gikk raskt gjennom seksjon 2.1-2.3 i "Flervariabel analyse og lineær algebra". Stoffet her er ganske likt det tilsvarende stoffet for funksjoner av én variabel. Deretter begynte jeg på seksjon 2.4 som vi må ta mer på alvor. Her definerte jeg retningsderiverte, partiellderiverte og gradienter, og regnet gjennom (en variant av) eksemplet som leder frem til formel (2.4.3). Neste gang begynner jeg med definisjon 2.4.7, og går deretter gjennom resten av pensum (dvs. ut seksjon 2.6). OpptakNotat.

Torsdag 23. november: Avsluttet pensumgjennomgangen ved å gå gjennom resten av seksjon 2.4, samt 2.5 og 2.6. Stoffet om gradienter i 2.4 er sentralt, men 2.5 og 2.6 er mer forberedelser for neste kurs (og livet for øvrig). Helt til slutt røpet jeg spennende detaljer om eksamen - disse vil også bli lagt ut som beskjed. Opptak. Notat

Tirsdag 28. november: Rask repetisjon i tre deler. I den første delen pekte jeg ut sentrale resultateri de forskjellige kapitlene, i den andre så jeg på typiske oppgavetyper fra ulike deler av pensum, og i den tredje regnet jeg tre gamle eksamensoppgaver som illustrerte litt forskjellige poenger. På torsdag gjennomgår Jonas prøveeksamen og dermed er det sluttet på forelesningene. Lykke til på eksamen! Opptak.  Notater.

Publisert 5. aug. 2017 10:46 - Sist endret 29. nov. 2017 09:52