Gamle prøveeksamener, kontinuasjonseksamener osv.

Her er lenker til det jeg har funnet av gamle prøveeksamener, kontinuasjonseksamener osv. med og uten løsningsforslag. Pensum stabiliserte seg ikke før rundt 2007, og på de eldre oppgavesettene finnes det derfor noen oppgaver som er utenfor dagens pensum.

Prøveeksamen 2003 med løsningsforslag. Alle oppgaven er relevante for årets pensum bortsett fra oppgave III i del 2. Oppgave 10 i Del 1 er helt på kanten og ville ikke blitt gitt i år.

Kontinuasjonseksamen 2003 med fasit: Oppgave 10 i Del 1 og oppgave 1b) i Del 2 er ikke i årets pensum. Oppgave 9 i Del 1 er på kanten, og ville ikke blitt gitt i år.

Kontinuasjonseksamen 2005 med (utvidet) fasit: Oppgave 6, 7 og 10 i Del 1 er ikke i årets pensum

Prøveeksamen 2006 med (utvidet) fasit: Oppgave 9 og 10 i Del 1 er ikke i årets pensum. "Bonusspørsmål" 2d) er også utenfor vårt pensum.

Kontinuasjonseksame 2006 med fasit nederst: Oppgave 9 og 10 i Del 1 er utenfor årets pensum. Det samme er oppgave 3 i Del 2.

Kontinuasjonseksamen 2007 og fasit og løsningsforslag.

Kontinuasjonseksamen 2010 med innebygget fasit

Kontinuasjonseksamen 2011 kortfattet løsningsforslag

Kontinuasjonseksamen 2014 med fasit 

Prøveeksamen 2015 med løsningsforslag

Kontinuasjonseksamen 2016 med løsningsforslag

Prøveeksamen 1 2017 med løsningsforslag

Prøveeksamen 2 2017 med løsningsforslag

Kontinuasjonseksamen 2017 med løsningsforslag

Publisert 2. des. 2014 12:18 - Sist endret 22. jan. 2018 21:26