Kommentarer til midtveiseksamen

Det var nøyaktig 600 studenter oppe til (regulær) midtveiseksamen. Sammenlignet med tidligere år var resultatene litt svakere enn normalt. Både median og gjennomsnitt var 11 poeng av 20, og bare 4 studenter fikk full skår. Hadde vi gitt karakterer på denne eksamenen, ville strykprosenten vært 22, og fordelingen mellom ståkarakteren ville ha vært A: 8.0%, B: 17.6%, C: 45.6%, D: 19.4%, E: 9.5%. Dette viser at det er tynt i toppen, og for mange C'er og D'er. Her må det nok arbeides litt hardere!

Tabellen nedenfor viser hvor mange som fikk hvilken poengsum:

Antall poeng 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
Antall kandidater 4 11 22 21 25 36 42 55 66 49
Antall poeng 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Antall kandidater 52 38 44 37 29 28 24 8 5 4

For å undersøke hvorfor det gikk så pass dårlig, har jeg undersøkt hvordan det gikk på hver enkelt oppgave. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittspoeng på hvert punkt:

Oppgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gjennomsnittsskår 0.77 0.79 0.79 0.84 0.64 0.65 0.92 0.63 0.47 0.49
Oppgave 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Gjennomsnittsskår 0.49 0.59 0.32 0.24 0.21 0.75 0.38 0.45 0.30 0.20

Vi ser at oppgavene 14, 15, 19 og 20 peker seg ut med spesielt lav skår (0.3 eller under). Siden ren tipping burde ha gitt 0.2, ligger noen av disse oppgavene så lavt at de neppe har fungert etter hensikten (i 2014, som jeg har sammenlignbare tall fra, skåret ingen oppgave dårligere enn 0.31). Oppgave 19 og 20 var ment å være vanskelige, så skåren der er kanskje ikke direkte overraskende, men 14 og 15 ga mye dårligere resultater enn ventet. Oppgave 15 illustrerer et poeng jeg trodde jeg la en del vekt på i forelesningene (se også Eksempel 6.4.8 i læreboken), men tydeligvis ikke nok. Oppgave 14 er mer skuffende, men det er noen år siden det er vært gitt oppgaver av denne typen på midtveiseksamen.

Note to self: Midtveiseksamen falt vanskeligere enn beregnet. Ta hensyn til dette under den endelige sensuren.

Publisert 20. okt. 2017 07:52 - Sist endret 20. okt. 2017 07:52