Obligatoriske oppgaver MAT1100 høsten 2017

Det er to obligatoriske oppgaver i MAT1100 høsten 2017. Begge må være godkjent for at man skal få gå opp til avsluttende eksamen i emnet. Erfaringsmessig ønsker noen studenter å bytte gruppe i løpet av semesteret. Dette lar seg gjøre dersom det er plass på gruppen man man ønsker å bytte til. Men merk at obligene rettes av den gruppelæreren  som underviser den gruppen man er registret på i StudentWeb. 

Oblig 1

Den første oppgaven (oblig 1) er en ren skriftlig innlevering. Ordinær frist for levering er torsdag 21. september kl. 14.30 i Devilry. Oppgavesettet til oblig 1 ble lagt ut på semestersiden onsdag 6. september. Generell informasjon om obligatoriske innleveringer av typen oblig 1 finnes her.

Oblig 2

For den andre obligatoriske oppgaven (oblig 2) er opplegget litt annerledes. Oppgavesettet til denne legges ut på semestersiden fredag 13. oktober. Den ordinære skriftlige innleveringen erstattes her av en muntlig presentasjon på 30 minutter. 

Dere presenterer én utvalgt oppgave fra oppgavesettet på en tavle/whiteboard, og presentasjonene skjer i par (to og to). Det er tillatt å ta med skriftlig manus, men dere må være forberedt på at gruppelærerne, som er eksaminatorer, kan be om begrunnelser for regningene. Dere kan selv finne dere en "læringspartner". De som ikke finner seg en læringspartner selv, blir fordelt i par av gruppelærer etter oblig 1 og midtveiseksamen. 

Studenter som tilhører gruppe 1-21 vil få en epost fra sin gruppelærer om mulige presentasjonstider man har å velge fra, mens studenter som tilhører selvstudiumsgruppe 99 selv må ta kontakt med gruppelæreren som rettet obligatorisk oppgave 1 for å avtale presentasjonstidspunkt innen mandag 23. oktober kl. 12.00. 

Tilslutt setter gruppelærer opp en tidsplan for presentasjonene. 

Alle gruppene har tid lørdag 4. november kl. 09-15 og ved behov søndag 5. november kl. 09-15.

I tillegg har gruppene følgende tider:

Gruppe Dato Tidspunkt Rom
Gruppe 1 og 11 27.10.2017 08.00-10.00 NHA rom 126
Gruppe 1 og 11 30.10.2017 08.15-10.00 NHA rom UE26
Gruppe 1 og 11 31.10.2017 08.15-10.00 NHA rom UE32
Gruppe 1 og 11 03.11.2017 12.00-17.00 NHA rom 108
       
Gruppe 2 og 12 01.11.2017 08.15-10.00 NHA rom UE26
Gruppe 2 og 12 30.10.2017 12.15-17.15 NHA rom 126
Gruppe 2 og 12 27.10.2017 12.00-14.00 NHA rom 107
Gruppe 2 og 12 27.10.2017 16.00-18.00 NHA rom 107
       
Gruppe 3 og 10 02.11.2017 08.00-12.00 GSH rom 1
Gruppe 3 og 10 02.11.2017 16.15-17.15 NHA rom UE26
Gruppe 3 og 10 27.10.2017 08.00-10.00 NHA rom UE26
Gruppe 3 og 10 03.11.2017 08.00-12.00 NHA rom 108
       
Gruppe 4 og 7 30.10.2017 08.15-10.00 NHA rom 126
Gruppe 4 og 7 02.11.2017 16.15-17.15 NHA rom UE32
Gruppe 4 og 7 03.11.2017 08.15-10.00 NHA rom 126
Gruppe 4 og 7 01.11.2017 16.00-18.00 NHA rom UE26
Gruppe 4 og 7 31.10.2017 14.00-16.00 GSH rom 1
       
Gruppe 5 31.10.2017 08.15-10.00 NHA rom 108
Gruppe 5 03.11.2017 08.15-12.15 NHA rom UE32
       
Gruppe 6 og 19 26.10.2017 14.00-16.00 NHA rom UE26
Gruppe 6 og 19 31.10.2017 08.00-12.00 GSH rom 1
Gruppe 6 og 19 27.10.2017 12.00-17.00 NHA rom UE32
       
Gruppe 8 31.10.2017 08.15-10.00 NHA rom 126
Gruppe 8 02.11.2017 08.15-10.00 NHA rom 108
Gruppe 8 03.11.2017 08.15-10.00 VB rom 123
       
Gruppe 9 30.10.2017 08.00-14.00 GSH rom1
       
Gruppe 13 og 18 03.11.2017 12.15-16.45 NHA rom UE32
Gruppe 13 og 18 27.10.2017 08.00-12.00 NHA rom UE32
Gruppe 13 og 18 02.11.2017 16.15-17.15 NHA rom 108
       
Gruppe 14 og 21 03.11.2017 12.15-16.45 NHA rom 107
Gruppe 14 og 21 30.10.2017 08.15-10.00 NHA rom 107
Gruppe 14 og 21 31.10.2017 08.15-10.00 NHA rom 107
       
Gruppe 15 og 20 27.10.2017 12.00-14.00 NHA rom UE26
Gruppe 15 og 20 31.10.2017 08.15-10.00 NHA rom UE26
Gruppe 15 og 20 27.10.2017 14.00-16.00 NHA rom 126
Gruppe 15 og 20 01.11.2017 08.15-12.00 VB rom 123
       
Gruppe 16 31.10.2017 10.15-12.15 NHA romUE26
Gruppe 16 02.11.2017 12.00-16.00 GSH rom 1
       
Gruppe 17 01.11.2017 08.15-10.00 NHA romUE32
Gruppe 17 03.11.2017 12.15-16.45 VB rom 123

Forkortelser: NHA: Nils Henrik Abels hus, GSH: Georg Sverdrups hus, VB: Vilhelm Bjerknes hus

Presentasjonene godkjennes av gruppelærer. Selv om presentasjonene gjøres i par, går det an at en student får godkjent og den andre ikke. Begge må møte og bidra. Studenter som ikke får den muntlige presentasjonen av oblig 2 godkjent, får mulighet til å levere hele oppgavesettet til oblig 2 skriftlig til utsatt frist, som vil være torsdag 9/11 kl. 14.30. For leveringen til utsatt frist gjelder de generelle reglene for skriftlige obligatoriske innleveringer.  

Publisert 6. sep. 2017 11:15 - Sist endret 7. feb. 2020 16:07