Pensum/læringskrav

Pensumlitteratur

Lindstrøm, Tom: Kalkulus, 4. utgave (2016), Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02710-4. Følgende deler er pensum: Kap. 3.1-3.5, kap. 4.3, kap. 5.1-5.4, kap. 6.1-6.5, kap. 7.1-7.2 og 7.4-7.6, kap. 8.1-8.5 (frem til *) og 8.6, kap. 9.1-9.3 og 9.5. Tredje utgave kan også godt brukes.

Lindstrøm, Tom og Hveberg, Klara: Flervariabelanalyse med lineær algebra, 2. utgave (2015), Gyldendal Akademisk Forlag. ISBN  978-82-05-472402. Følgende deler er pensum: Kap. 1.1-1.8, kap. 2.1-2.6. (Resten av denne boken er pensum i MAT1110). Hvis du allerede har førsteutgaven, kan du godt bruke den, men jeg anbefaler ikke at du kjøper den. Den har flere trykkfeil og har en tendens til å falle fra hverandre pga. dårlig liming.

Støttelitteratur

Hveberg, Klara: Løsningsforslag til utvalgte oppgaver fra Kalkulus. Lastes ned her.

Hole, Arne: Kalkulus studiebok, 3. utgave (2016), Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02698-5. Denne er skrevet til bruk sammen med Kalkulus av Tom Lindstrøm, 4. utgave. Vær oppmerksom på at 3. utgave av studieboken er nyskreven og ganske forskjellig fra 2. utgave.

Til repetisjon av sentralt stoff fra skolematematikken:

Hole, Arne: Skolematematikk - Kort og godt (2015), Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02497-4.

 

 

Publisert 8. juni 2017 14:05 - Sist endret 21. juni 2017 07:38