Snublegruppe MAT1100 høsten 2017

Tid og sted: Tirsdager 08:15 - 10:00 i Vilhelm Bjerknes hus, Auditorium 5.

Kontakt: Karoline Moe

Dette er snublegruppa

Snublegruppa er et tilbud for studenter som ønsker litt ekstra hjelp med pensum i MAT1100. Vi møtes hver tirsdag morgen for å diskutere kjerneområdene av pensum gjennom å repetere stoff og regne utvalgte ukeoppgaver i plenum. Det vil være mest vekt på de mer grunnleggende delene av pensum og på sammenhengen med pensum i videregående skole.

Det er i første omgang ingen påmelding til snublegruppa, og det er bare å komme innom en gang hvis du føler at du trenger det i løpet av semesteret. Tema for neste snublegruppe finner du under timeplanen til MAT1100. Du trenger ikke forberede deg til snublegruppa, men når du først er tilstede forventes det at du bidrar med spørsmål og betraktninger!

Velkommen til første snublegruppe tirsdag 29.august!

Ekstraressurser

Videoer og oppgaver fra Støtteemne i matematikk MAT0001.

 

Publisert 4. aug. 2017 12:21 - Sist endret 4. aug. 2017 19:36