Ukeoppgaver

På denne siden vil du finne oppgaver til gruppene (regneøvelsene) og plenumsregningene. Disse oppgavene er ikke obligatoriske, men de danner grunnlaget for de obligatoriske oppgavene og eksamen. Så lenge ikke annet er nevnt, er oppgavene fra Kalkulus.

Oppgaver til gruppene i uken 28/8-1/9 og plenumsregningen 6/9:

Seksjon 3.1, nr: 1a)c)d)f)h), 3b)d)e)f), 5a)c), 7, 8, 10

Seksjon 3.2, nr: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15

Seksjon 3.3, nr: 1, 3, 5, 6

Oppgaver til gruppene i uken 4/9-8/9 og plenumsregningen 14/9:

Seksjon 3.3, nr: 8, 9, 12 (den siste er en ekstra utfordring, så ikke bli frustrert om du ikke får den til!)

Seksjon 3.4, nr: 1, 3, 4, 9a), 11b)c), 15

Seksjon 3.5, nr: 1a), 3, 5, 7, 11, 13

Oppgaver til gruppene i uken 11/9-15/9 og plenumsregningen 20/9:

Seksjon 4.3, nr: 1, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15

Seksjon 5.1, nr: 1, 3, 5a)b)e)g), 6, 7, 9b)c)e)

Oppgaver til gruppene i uken 18/9-22/9 og plenumsregningen 27/9:

Seksjon 5.2, nr: 1, 3a), 5, 6, 7, 8, 11

Seksjon 5.3, nr: 1, 2, 3, 5

Seksjon 5.4, nr: 1, 2a)b)e), 3, 4, 9

Oppgaver til gruppene i uken 25/9-29/9 og plenumsregningen 4/10. Det er mange oppgaver denne uken, men seksjon 6.1, nr: 1a)b)e)g) er ren repetisjon. Hvis du synes disse oppgavene ser greie ut, så bruk tiden på noe mer konstruktivt!

Seksjon 6.1, nr: 1a)b)e)g), 3a)b)c), 4, 5, 6, 9, 10, 13

Seksjon 6.2, nr: 2a), 3, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 23

Seksjon 6.3, nr: 1a)c)d)f)g), 3a)c)d)e), 5, 7, 13, 23

Oppgaver til gruppene i uken 2/10-6/10 og plenumsregningen 17/10:

Seksjon 6.4, nr: 3a)d)

Seksjon 6.5, nr: 1, 6, 10, 13 (denne seksjonen er selvstudium)

Seksjon 7.1, nr: 1, 3, 5, 9, 15

Seksjon 7.2, nr: 1, 3, 5, 7, 10, 13

Seksjon 7.4, nr: 1a)b)c)e), 2a)c), 3, 5

Oppgaver til gruppene i uken 16/10-20/10 og plenumsregningen 25/10:

Seksjon 7.5, nr: 1a)b)c), 2, 3

Seksjon 7.6, nr: 1, 2, 3, 5, 8

Seksjon 8.2, nr: 1, 5

Oppgaver til gruppene i uken 23/10-27/10 og plenumsregningen 1/11:

Seksjon 8.3, nr: 1, 3, 5, 6, 7a, 9

Seksjon 8.4, nr: 1, 3, 5

Seksjon 8.5, nr: 1a), 4, 5

Seksjon 8.6, nr: 1b)e)f)g 3, 5a)c)d). 7a)c)g), 9, 11a)c), 15

Oppgaver til gruppene i uken 30/10-3/11 og plenumsregingen 8/11:

Seksjon 9.1, nr: 1a)b)f)h). 3a)b), 5, 15, 19

Seksjon 9.2, nr. 1a)b)c)g), 3a)b), 11, 23, 28

Seksjon 9.3, nr: 1d), 3a)b), 5a)f)g)

Oppgaver til gruppene i uken 6/11-10/11 og plenumsregningen 15/11:

Seksjon 9.3, nr: 17 (Hint: Finn først en reell rot til ligningen x3+8=0), 21, 23, 25, 31

Seksjon 9.4, nr: 8, 10

Seksjon 9.5, nr: 1a)c)e), 3a)b)d)e), 5, 14

De neste oppgavene er fra Flervariabel analyse med lineær algebra:

Seksjon 1.1, nr: 1, 3, 5

Seksjon 1.2, nr: 1, 3. 5

7, 13, 15, 17, 21, 25

Oppgaver til gruppene i uken 13/11-17/11 og plenumsregningen 22/11 (fra FVLA)

Seksjon 1.2, nr: 7, 13, 15, 17, 21, 25

Seksjon 1.3, nr: 1, 2, 3, 4

Seksjon 1.4, nr: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10

Seksjon 1.5, nr: 1, 3, 5, 6, 7

Oppgaver til gruppene i uken 20/11-24/11 og plenumsregningen 29/11:

Seksjon 1.5, nr: 10, 11, 12

Seksjon 1.6, nr: 1, 4, 5, 6, 10, 12

Seksjon 1.7, nr: 1, 2, 4, 5, 8, 10

Seksjon 1.8, nr: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17

Seksjon 2.1, nr: 1

Oppgaver til gruppene i uken 27/11-31/11 (dette er det siste oppgavesettet):

Seksjon 2.2, nr: 1b)c)d), 2a), 3, 5

Seksjon 2.3, nr: 1a)b)c)

Seksjon 2.4, nr: 1a)c)e)g). 2a)b)c), 3, 4a)b), 5, 6

Seksjon 2.5, nr: 1a)b), 2a)

Seksjon 2.6, nr: 1a)b)

Vi rekker ikke en plenumsregning på disse oppgavene, men hvid dere går inn på denne siden fra 2014 og ruller ned til 27/11, så finner dere løsninger på noen av oppgavene.

 

Publisert 5. aug. 2017 10:52 - Sist endret 28. nov. 2017 15:41