Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er for elever som holder på med videregående skole i et eget utdanningsløp. Andre studenter kan ta emnet MAT1100 – Kalkulus. MAT1100U er en videreføring av integral- og differensialregningen i videregående skole, men emnet går dypere ned i det teoretiske grunnlaget og videreutvikler metodene til å dekke mer kompliserte tilfeller. Emnet inneholder også innføringer i komplekse tall, vektorer og matriser, samt kontinuitet og derivasjon av funksjoner av flere variable. MAT1100U bygger på full fordypning i matematikk fra videregående skole og danner grunnlaget for MAT1110.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du de komplekse tallene og kan regne med dem på kartesisk og polar form
  • kjenner du kompletthetsprinsippet for de reelle tallene og vet hvordan det brukes i oppbygningen av teorien for funksjoner av én variabel
  • vet du hvordan man definerer kontinuitet, grenseverdier, deriverte og integraler presist, og kan beregne grenseverdier, deriverte og integraler for funksjoner av én variabel
  • vet du hva vektorer og matriser er og kan utføre enkle beregninger med dem
  • vet du hva funksjoner av flere variable er, kan avgjøre om de er kontinuerlige og deriverbare, og kan regne ut og tolke retningsderiverte og partiellderiverte
  • kan du bruke teorien i emnet til å løse uoppstilte oppgaver, spesielt oppgaver om integrasjon, maksimums- og minimumsproblemer og koblede hastigheter
  • kan du presentere utregninger og enkle argumenter på en klar og oversiktlig måte og med passende notasjon og terminologi

Opptak og adgangsregulering

For å kunne ta dette emnet må du være elev i den videregående skole i et eget utdanningsløp. Det stilles også kompetansekrav.

Les om påmelding til emner i UNG-ordningen på denne siden.

Instruksjonsvideo til hvordan søke via Søknadsweb

Det forutsettes nok antall påmeldte elever for at emnet gis.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne ta dette emnet må du være elev i den videregående skole i et eget utdanningsløp. Det stilles også kompetansekrav.

Anbefalte forkunnskaper

En nyttig oppfriskning fra forrige skoleårs matematikk kan du få gjennom det frivillige MAT0011 – Oppfriskning i matematikk, som arrangeres før skoleåret starter.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og regneøvelser over tre timer én gang per uke gjennom høst- og vårsemesteret. Undervisningen foregår etter ordinær skoletid. Det kreves oppmøte på undervisningen for å ta emnet. Det vil også kunne være noen frivillige øvelser på lørdager, særlig i forbindelse med eksamen.

Det er ikke undervisning i høst- og vinterferien.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen.

Midtveiseksamen avholdes vanligvis uka før jul og avsluttende eksamen i slutten av april. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Emnet er for elever i videregående skole som følger et eget utdanningsløp.

Praktisk informasjon om avvikling av undervisning og annet skoleåret 2019-2020.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk