Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Dette emnet er for elever som holder på med videregående skole i et eget utdanningsløp. Andre studenter kan ta emnet MAT1100 – Kalkulus. MAT1100U er en videreføring av integral- og differensialregningen i videregående skole, men emnet går dypere ned i det teoretiske grunnlaget og videreutvikler metodene til å dekke mer kompliserte tilfeller. Emnet inneholder også innføringer i komplekse tall, vektorer og matriser, samt kontinuitet og derivasjon av funksjoner av flere variable og danner grunnlaget for MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du de komplekse tallene og kan regne med dem på kartesisk og polar form
  • kjenner du kompletthetsprinsippet for de reelle tallene og vet hvordan det brukes i oppbygningen av teorien for funksjoner av én variabel
  • vet du hvordan man definerer kontinuitet, grenseverdier, deriverte og integraler presist, og kan beregne grenseverdier, deriverte og integraler for funksjoner av én variabel
  • vet du hva vektorer og matriser er og kan utføre enkle beregninger med dem
  • vet du hva funksjoner av flere variable er, kan avgjøre om de er kontinuerlige og deriverbare, og kan regne ut og tolke retningsderiverte og partiellderiverte
  • kan du bruke teorien i emnet til å løse uoppstilte oppgaver, spesielt oppgaver om integrasjon, maksimums- og minimumsproblemer og koblede hastigheter
  • kan du presentere utregninger og enkle argumenter på en klar og oversiktlig måte og med passende notasjon og terminologi

Opptak til emnet

For å kunne ta dette emnet må du være elev i den videregående skole i et eget utdanningsløp. Det stilles også kompetansekrav.

Les om påmelding til emner i UNG-ordningen på denne siden.

Instruksjonsvideo til hvordan søke via Søknadsweb

Det forutsettes nok antall påmeldte elever for at emnet gis.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på full fordypning i matematikk fra videregående skole, og man må oppfylle kompetansekrav.

En nyttig oppfriskning fra forrige skoleårs matematikk kan du få gjennom det frivillige MAT0011 – Oppfriskning i matematikk, som arrangeres før skoleåret starter.

Overlappende emner

Undervisning

Undervises over to semester med oppstart hver høst

Undervisningen består av forelesninger og regneøvelser over tre timer én gang per uke gjennom høst- og vårsemesteret. Undervisningen foregår etter ordinær skoletid. Det kreves oppmøte på undervisningen for å ta emnet. Det vil også kunne være noen frivillige øvelser på lørdager, særlig i forbindelse med eksamen.

Det er ikke undervisning i høst- og vinterferien.

Eksamen

Skriftlig eksamen i høstsemesteret, 2 timer, som teller 1/3 ved sensurering.

Avsluttende skriftlig eksamen i vårsemesteret, 4 timer, som teller 2/3 ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Midtveiseksamen avholdes vanligvis uka før jul og avsluttende eksamen i slutten av april. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges samme studieår.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT1100 – Kalkulus

Hjelpemidler til eksamen

Midtveiseksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 05:19:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk