Kort gjennomgang av pensum i MAT1110 - V09

I dette dokumentet vil jeg raskt prøve å beskrive hovedtemaene i de forskjellige delene av pensum. Jeg vil også prøve å si noen ord om vanskelighetsgraden. Stoffet blir presentert i denne rekkefølgen det blir forelest (med unntak av MATLAB-heftet som vil bli undervist litt innimellom tidlig i semesteret).

Pensum fra "Flervariabel analyse med lineær algebra":

Seksjon 2.7-2.9: Vi begynner ganske tøft med kjerneregelen i flere variabel (seksjon 2.7). Dette er viktig stoff, men så pass vanskelig at det ikke er lett å få med seg fullstendig på første forsøk. Ikke gi opp - det vil bli klarere hva regelen er god for senere i semesteret! De to andre seksjonen er mye lettere, men virker kanskje litt abstrakte. Lineæravbildninger skal vi se mer på i kapittel 4, lineariseringer vil spille en viktig idémessig rolle flere steder senere (det er viktigere å få med seg tolkningen enn de tekniske detaljene).

Kapittel 3: Dette kapitlet handler om kurver og flater, og er blant de enkleste i kurset. Siste del av kapitlet (fra seksjon 3.7 og utover) er nok vanskeligst fordi stoffet her er mindre regnepreget. Prøv å få med deg dette stoffet selv om det kan være vanskelig å skjønne vitsen der og da - disse tingene blir nyttige i kapittel 5 og særlig i kapittel 6.

Kapittel 6: Vi tar dette kapitlet tidlig fordi stoff herfra trengs i andre kurs (særlig MEK1100 og STK1100). Kapitlet handler om integrasjon av funksjoner av flere variable. Slike integraler regnes ut ved å beregne flere "vanlige" integraler etter hverandre, så det er nyttig å være god i integrasjon. Det vanskeligste i dette kapitlet er å stille opp integralene - vi skal integrere over områder i planet og rommet, og man trenger en del trening i å beskrive disse områdene matematisk. I dette kapitlet er det viktig å arbeide med gamle eksamensopppgaver - det er de som forteller deg best hvor nivået ligger!

Kapittel 4: Dette kapitlet handler om lineær algebra og er dermed en fortsettelse av kapittel 1. De første seksjonene (4.1-4.4) er nok de enkleste i hele kurset, men teknikken her brukes i resten av kapitlet (og på nesten hver eksamen!), så det er viktig at du får dem med deg. Resten av kapitlet er mer teoretisk, men resonnementene er ikke så lange, så dette er en fin anledning til å lære seg å lese bevis. Seksjon 4.6 er nok den vanskeligste i kapitlet, mens 4.10 er spesielt eksamensrelevant. Eksamensoppgavene fra dettte kapitlet pleier å være overkommelige — hvis man har trent!

Kapittel 5: Dette er kanskje det vanskeligste kapitlet for her møtes både teori, anvendelser og databruk med full styrke. De første seksjonene er teoretisk krevende, men det er nok de siste (5.9 og 5.10) som er aller viktigst med tanke på eksamen (og de er slett ikke så vanskelige). Forstår du teorien bak de første seksjonene, tjener du kanskje ikke allverden til eksamen, men du har skaffet deg et forsprang i senere kurs. Hvis du synes teorien i dettte kapitlet er fryktelig vanskelig, så ikke fortvil - du kan få en helt grei eksamenskarakter ved bare å beherske teknikkene!

Pensum fra "Kalkulus":

Kapittel 12: Vi kommer til å få litt dårlig tid på dette kapitlet, så det blir hovedvekt på resultater og teknikker og mindre vekt på beviser. Tenkemåten i dette kapitlet er litt uvant for mange, men kommer man først inn i den, så burde oppgavene være overkommelig. Siden eksamen i MAT1110 kommer sent, kan det være fristende å utsette dette kapitlet for å konsentrere seg om andre kurs med tidligere eksamen. Det er neppe så lurt; stoffet trenger litt modningstid selv om det ikke er spesielt vanskelig (mange har ødelagt en bra eksamen ved å være blank på rekker mens alt annet har vært fint).

Pensum fra "MATLAB for MAT1110":

Hele heftet er pensum, men du vil ikke få oppgaver fra det på eksamen. Eksamensspørsmål om MATLAB vil alltid være knyttet til en konkret, matematisk situasjon. Heftet vil sannsynligvis bli forelest over to halve dobbelttimer tidlig i semesteret.

Publisert 13. jan. 2010 11:35