Ukeoppgaver MAT1110 V10

Her finner du oppgavene til gruppene (regneøvelsene).

Oppgaver til uke 4:

Fra kapittel 2 av Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 2.6: nr. 1 b,c,d
Seksjon 2.7: nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9
Seksjon 2.8: nr. 1, 3, 5, 7, 14
Seksjon 2.9: nr. 1, 2, 5

Fra MATLAB-heftet:
Seksjon 1: nr. 1, 2, 3
Seksjon 2: nr: 1, 3
Seksjon 3: nr. 1, 2
Seksjon 4: nr. 1, 3, 4

Oppgaver til uke 5

Fra kapittel 3 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 3.1: nr. 2, 3, 5abc, 8, 10 17, 21
Seksjon 3.2: nr. 1, 4, 7
Seksjon 3.3: nr. 1, 2, 4

Fra Matlab-heftet:
Seksjon 5: nr. 1, 2.

Oppgaver til uke 6

Fra kapittel 3 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 3.3: nr: 6, 10, 11
Seksjon 3.4: nr. 2, 3, 4, 6, 8, 14, 15.
Seksjon 3.5: nr. 1, 2, 4, 7, 8, 10.

Fra Matlab heftet:
Seksjon 9: nr. 1, 2

Oppgaver til uke 7

Fra kapittel 3 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 3.6: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12.
Seksjon 3.7: nr. 2abc, 3ab, 4ab, 5a, 6.
Seksjon 3.8: nr. 1, 3.
Seksjon 3.9: nr. 1, 2, 5, 8, 11.

Fra Matlab heftet:
Seksjon 10: 1, 2

Oppgaver til uke 8

Fra kapittel 3 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 3.9: 12, 13.

Fra kapittel 6 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 6.1: 1abdg, 2abdg, 3, 4, 7.
Seksjon 6.2: 1abdf, 2ab, 3

Oppgaver til uke 9

Fra kapittel 6 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 6.3: 1abf, 3, 4.
Seksjon 6.4: 1ad, 2, 5, 7, 11, 18.
Seksjon 6.5: 1ab, 2, 4.

Oppgaver til uke 10

Fra kapittel 6 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 6.5: 5, 8, 12
Seksjon 6.7: 1ab, 2a, 3c, 5b, 8
Seksjon 6.8: 1, 2, 4, 5
Seksjon 6.9: 1ab, 2abe
Seksjon 6.10: 1ab, 2a, 3a, 5.

Det er mange oppgaver denne uka, men det gir god trening!

Oppgaver til uke 11

Fra kapittel 6 i Flervarabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 6.11: 3, 5, 9, 11

Fra kapittel 4 i Flervarabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 4.1: 1, 4
Seksjon 4.2: 1, 2ab, 5, 9
Seksjon 4.3: 1, 2ac, 3ab, 4.

En kort prøvemidtermeksamen .

Oppgaver til uke 14

Fra kapittel 4 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 4.4: nr 1a)b), 3, 4 ,5
Seksjon 4.5: nr. 1a), 2a)b), 3a), 4, 6, 9
Seksjon 4.6: nr. 2, 3a), 5, 6, 7a)c), 8a), 9, 12

Oppgaver til uke 15

Fra kapittel 4 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 4.8: 1, 2, 3.
Seksjon 4.9: 1a, 2a, 3a, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Seksjon 4.10: 1ac, 2b, 3c, 4ac, 5, 6, 7, 8, 9.

Oppgaver til uke 16

Fra kapittel 4 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 4.11: 3, 4
Fra kapittel 5 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 5.1: 1c-g, 2a, 9
Seksjon 5.2: 4
Seksjon 5.4: 2, 4, 5, 7.

Oppgaver til uke 17

Fra kapittel 5 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 5.5: 1, 2, 3
Seksjon 5.6: 9
Seksjon 5.7: 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14

Oppgaver til uke 18

Fra kapittel 5 i Flervariabel analyse med lineær algebra:
Seksjon 5.8: 1, 3
Seksjon 5.9: 1ad, 2ac, 7, 8, 10, 12, 16, 18
Seksjon 5.10: 1abc

Oppgaver til uke 19

Fra kapittel 5 i Flervariabel analyse med linær algebra:
Seksjon 5.10: 3, 8, 10, 13, 14, 15, 17

Fra Kalkulus:
Seksjon 12.1: 1bc, 4ae, 5
Seksjon 12.2: 2, 3aei, 5abfg, 7abfg, 9, 13
Seksjon 12.3: 1a-e, 3, 4

Oppgaver til uke 20

Fra Kalkulus:
Seksjon 12.4: 1a)-c), 3a)d), 6
Seksjon 12.6: 1, 5, 7
Seksjon 12.7: 1, 2
Seksjon 12.8: 1a)d)e), 3a)b)f)g), 5, 8, 12, 13 14, 16, 18, 21

Publisert 20. jan. 2010 13:58 - Sist endret 12. mai 2010 16:43