Obligatoriske oppgaver - MAT 1110 - vår 2010

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

Praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen.

Innleveringsfrister for disse to obligene finner du under Undervisning - tid og sted

Oppgavetekst

Obligatorisk oppgave nr. 1. (oppgavetekst)

Forside til bruk ved innlevering av obligatoriske oppgaver finner du her / Cover page for Mandatory Assignments may be found here

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent (systemet aktiviseres først i midten av februar).

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 12. jan. 2010 09:45 - Sist endret 28. jan. 2010 11:07