Pensum/læringskrav

Pensum er i hovedsak hentet fra kompendiet Flervariabel analyse med lineær algebra (fortsettelsen av det som ble brukt i MAT1100), men vi skal også bruke et kapittel fra T. Lindstrøm: Kalkulus, 3. utgave, 2006. I tillegg kommer et innføringshefte i MATLAB (MATLAB for MAT1110). Kompendiet og MATLAB-heftet kan lastes ned fra nettet (se nedenfor). Her er en mer presis pensumbeskrivelse.

Pensum fra "Flervariabel analyse med lineær algebra": Kapittel 2.7-2.9, kapittel 3, kapittel 4 unntatt seksjonene 4.7 og 4.12, kapittel 5 og kapittel 6 (i seksjon 6.5 holder det å vite hva teoremene og setningene sier). Stjernemerkede avsnitt er ikke pensum.

Pensum fra "Kalkulus": 12.1-12.8 (Det er ikke meningen at du skal kjøpe boken for dette ene kapitlets skyld. Har du ikke Kalkulus fra før, så kontakt foreleser)

Pensum fra "MATLAB for MAT1110": Hele heftet (unntatt kanskje det siste \*-merkede avsnittet) er relevant for kurset, men du vil ikke få teorispørsmål om MATLAB på eksamen. Du kan imidlertid få MATLAB-kode knyttet til oppgaver (f.eks. et enkelt stykke MATLAB-kode som du må tyde).

Filer til nedlasting

Her er pensumfilene. Jeg har tatt med noen korte kommentarer med tanke på dem som har allerede har tidligere versjoner.

Kapittel 1 og 2 kan lastes ned her . Det er bare minimale forskjeller fra den versjonen som ble lagt ut til høstsemesteret 2008, så har du den, behøver du ikke skrive ut den nye versjonen.

Kapittel 3 kan lastes ned her . Det er bare mindre endringer fra fjorårets versjon (blant annet er beviset for middelverdisetningen for funksjoner av flere variable flyttet fra kapittel 5 til seksjon 3.2, og det er kommet til et kort avsnitt om Dandelins "iskrembevis" i seksjon 3.6), og har du den, behøver du ikke skrive ut den nye versjonen.

Kapittel 4 kan lastes ned her . Det er kommet til et nytt lite avsnitt om homogene ligninger i seksjon 4.4, og ellers er det gjort en del omredigeringer. Det burde gå greit med fjorårets versjon dersom du allerede har den.

Kapittel 5 kan lastes ned her . Kapittlet har fått et nytt avsnitt 5.3 (med noe stoff fra det gamle 5.2, noe stoff fra det gamle kapittel 6 og litt nytt stoff). Dette forrykker nummereringen av seksjonene. Ellers er det en del rettelser og tilføyelser, men ikke de store endringene i dette kapittlet. I motsetning til ifjor er oppgavene og fasiten nå lagt inn i kapitlet.

Kapittel 6 kan lastes ned her . Det er ingen store endringer i dette kapitlet, men en del feil er rettet. I motsetning til ifjor er oppgavene og fasiten nå lagt inn i kapitlet.

MATLAB for MAT1110 kan lastes ned her . Har du allerde fjorårets versjon, kan du sikkert bruke den. Øyvind Ryan har laget en python-versjon av heftet som du finner her .

Hele kompendiet Flervariabel analyse med lineær algebra kan nå lastes ned i én fil her .

NYTT Hele kompendiet med to sider pr. side (sic!) kan lastes ned her. Du sparer papir (men ikke øynene).

Tilleggslitteratur (særlig for MAEC studenter)

Studentene i MAEC-programmet trenger å vite litt om maksimums- og minimumspunkter for funksjoner av flere variable før vi rekker så langt i MAT1110. Jeg har derfor laget en kortversjon av seksjon 5.9 og 5.10 i Flervariabel analyse med lineær algebra som ikke bygger på resten av kompendiet. Det omhandler "vanlige" maks./min.-problemer samt maks./min.-problemer med bibetingelser (Lagranges multiplikatormetode), og det kan laste det ned her .

Publisert 13. okt. 2009 15:54 - Sist endret 24. feb. 2010 14:20