Dette må du vite før eksamen i MAT1110 

Under er en liste med stikkord fra pensum i MAT1110. Du bør vite hva alle stikkordene her betyr, og kunne regne oppgaver som handler om tilsvarende deler av pensum

Funksjoner av flere variable

Kurver og flater

LIneæralgebra

Iterasjon og optimering

Integrasjon

Rekker