Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
19.01.2010Nils Henrik Risebro (NHR)  Sophus Lies auditorium (SL)  Kapitel 2.7 i FLVA  Det blir ingen plenumsregning første uka. Isteden brukes fredagsforelesningen til å gi en innføring i MATLAB. 
20.01.2010NHR  SL  2.7 - 2.8 i FLVA   
22.01.2010NHR  SL  MATLAB hefte, 1 - 6, FLVA 2.9   
26.01.2010NHR  SL  Kurver, buelengde  Seksjon 3.1 i FLVA 
27.01.2010NHR  SL  Kurver, kjerneregel, integraler langs kurver  3.2 og 3.3 i FLVA 
29.01.2010Øyvind Ryan (ØR)  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
02.02.2010NHR  SL  MATLAB hefte 9-11, FVLA 3.4  Programmering i Matlab. Integraler av vektorfelt. 
03.02.2010NHR  SL  FVLA 3.5, 3.6  Konservative vektorfelt. Kjeglesnitt 
05.02.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
09.02.2010NHR  SL  FLVA 3.6  Kjeglesnitt 
10.02.2010NHR  SL  FVLA 3.7  Grafisk framstilling av skalarfelt. 
12.02.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
16.02.2010NHR  SL  FLVA 3.7 - 3.9  Grafisk framstilling av skalar- og vektorfelt. Parametriserte flater. (Også i Matlab).  
17.02.2010NHR  SL  FVLA 6.1 - 6.2  VI begynner på kapittel 6: "Multippel integrasjon" 
19.02.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
23.02.2010NHR  SL  FVLA 6.2 - 6.3  Polarkoordinater ved integrasjon. Parametriserte flater. 
24.02.2010NHR  SL  FVLA 6.4-6-5  Integraler over flater, Greens teorem (hvis vi kommer så langt). 
26.02.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag . ../integrate2D.py 
02.03.2010NHR  SL  FVLA 6.5, 6.7  Mer om Greens teorem, skifte av variable i dobbeltintegral. 
03.03.2010NHR  SL  FVLA 6.7, 6.8  Skifte av variable, uegentlige integraler i planet. 
05.03.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
09.03.2010NHR  SL  FVLA 6.9 - 6.10   Jeg håper å bli ferdig med kapittel 6.  
10.03.2010NHR  SL  FVLA 4.1 - 4.3  Vi begynner på lineæralgebraen. 
12.03.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
16.03.2010NHR  SL  FVLA 4.6, 4.8  Basiser, lineær uavhengighet, elementære matriser.  
17.03.2010NHR  SL  FVLA 4.8, 4.9  Determinanter 
19.03.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
06.04.2010NHR  SL  FVLA 4.9  Determinanter 
07.04.2010NHR  SL  FVLA 4.10, 4.11  Egenverdier og egenvektorer 
09.04.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
13.04.2010NHR  SL  FVLA 4.11, 5.1  Litt mer om egenvektorer/verdier. Deretter begynner kapittel 5. 
14.04.2010NHR  SL  FVLA 5.1, 5.2, 5.3   
16.04.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
20.04.2010NHR  SL  FVLA 5.5  Konvergens av iterasjon 
21.04.2010NHR  SL  FVLA 5.6  Newton's metode 
23.04.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
27.04.2010ØR  SL  FVLA 5.9  Taylors formel i to variable og annenderiverttesten 
28.04.2010NHR  SL  FVLA 5.9, 5.10   
30.04.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
04.05.2010NHR  SL  FVLA 5.10, Kalkulus 12.1  Lagranges multiplikatormetode, gradientmetoden. Rekker. 
05.05.2010NHR  SL  Kalkulus 12.2  Konvergenskriterier for rekker. 
07.05.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
12.05.2010ØR  SL  Kalkulus 12.8  Taylor-rekker 
14.05.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
18.05.2010ØR  SL  Vi regner eksamen V2008, første del   
21.05.2010ØR  SL  Plenumsregning  Løsningsforslag 
Publisert 13. jan. 2010 10:39 - Sist endret 13. mai 2010 16:48