Beskjeder

Publisert 31. aug. 2011 14:45

Sensuren for konteeksamen er nå levert inn. Karakterfordelingen blant de 33 som leverte er som følger: A 0%, B 3%, C 9%, D 24%, E 24%, F 39%.

Publisert 31. aug. 2011 14:36

Her er oppgaveteksten og et løsningsforslag til utsatt eksamen fra 19. august 2011.

Publisert 1. juli 2011 14:31

(Kl. 12:30) Alle mottatte forespørsler om begrunnelse for karakteren skal nå være besvart. P.g.a. ferieavvikling vil eventuelle ytterligere forespørsler trolig besvares i august.

Publisert 27. juni 2011 15:10

Sensuren er nå levert inn. Karakterfordelingen blant de 275 som leverte er som følger: A 8%, B 18%, C 28%, D 17%, E 8%, F 21%.

Publisert 16. juni 2011 12:50

Her er oppgaveteksten og et løsningsforslag til avsluttende eksamen fra 15. juni 2011.

Publisert 6. juni 2011 14:48

Her er oppgaveteksten til prøveeksamenen fra (1. og) 4. juni 2011. Her er et løsningsforslag til prøveeksamenen.

Publisert 1. juni 2011 13:14
Publisert 25. mai 2011 10:28

Regnelørdag/prøveeksamen lørdag 4. juni. Påmelding seinest 31. mai.

Publisert 23. mai 2011 10:48

Gruppetimer går som normalt ut denne uka, deretter orakel som beskrevet i forrige beskjed.

Publisert 19. mai 2011 12:40

Det blir orakeltjeneste 9., 10. og 14. juni, hver gang fra 10.15 til 16.00 i 12. etg. i N. H. Abels hus.

Publisert 18. mai 2011 17:11
Publisert 18. mai 2011 14:40

Siden siste forelesning kolliderer med eksamen i parallelle fag, vil det ikke gis spørsmål fra kapittel 12 i Lindstrøms "Kalkulus" på MAT1110-eksamen. Se under Pensum/læringskrav .

Publisert 3. mai 2011 17:45

For de som er interessert i videre lesning om flervariabel analyse foreslår Tom Lindstrøm:

 • Körner, T. W.: A companion to analysis

 • Rudin, Walter: Principles of mathematical analysis

 • Wade, William R.: An Introduction to Analysis

 • Marsden, Jerrold E.: Elementary classical analysis

Bøker med et mer geometrisk siktepunkt:

 • Hubbard, J.H. and B.B: Vector calculus, linear algebra, and differential forms.

 • Bressoud, David M.: Second Year Calculus: From Celestial Mechanics to Special Relativity

Erik Bedos nevner

som er fritt tilgjengelig på nettet. Det vil ikke forutsettes ved eksamen at man har studert andre læreverk om dette emnet enn det til Lindstrøm og Hveberg.

Publisert 13. apr. 2011 16:33

De gamle eksamensoppgavene, og noen løsningsforslag, er tilgjengelige på kurssiden .

Publisert 12. apr. 2011 18:46

Resultatene fra midtveiseksamenen er kommet. Disse bestemmer ca. 33% av den endelige karakteren. Her er noen omtrentlige, helt uoffisielle karakterspenn: A = 15-17, B = 12-14, C = 9-11, D = 7-8 og E = 6 av 17 mulige. Den avsluttende eksamenen teller dobbelt så mye, og gir mange muligheter for forbedringer. Selv med 0 poeng midtveis er det teoretisk mulig å få en C til slutt.

Her er løsningsforslag til oppgave 3, 8, 13, 15 og 16 og løsningsforslag til oppgave 7, 11 og 17 .

Publisert 12. apr. 2011 16:03

Lærebokforfatteren og forlaget ønsker å erstatte de av MAT1110-lærebøkene som urimelig fort har gått opp i limingen. For å få en oversikt over omfanget bes hver student med en ødelagt MAT1110-lærebok om å sende en kort epost med subject "MAT1110" til Tom Lindstrøm .

Publisert 12. apr. 2011 10:50
Publisert 11. apr. 2011 10:58

Gruppe 3 og 14 (som går tirsdager 14.15-16.00) slås sammen fra og med tirsdag 12. april. Undervisninga vil foregå i lokalene til gruppe 3.

Publisert 5. apr. 2011 15:55

Her er oppgaveteksten til oblig 2. Innleveringsfrist torsdag 28. april kl. 14:30.

De som bruker Python i stedet for MATLAB kan hente inn funksjonen rref fra MAT1120lib.py . Se info om denne i pythonguiden av Øyvind Ryan. Merk også at Python indekserer vektorer fra 0, der MATLAB indekserer fra 1.

Publisert 5. apr. 2011 11:35

Her er oppgaveteksten og fasit til midtveiseksamen. Resultatene kommer trolig neste uke.

Publisert 18. mars 2011 11:54

I uke 13 byttes gruppetimene med orakeltimer i 12. etasje i Niels Henrik Abels hus. Tirsdag 29. mars fra 12:15 til 16:00, det samme onsdag 30. mars, mens det torsdag 31. mars blir fra 10:15 til 16:00. De vanlige grupperommene vil stort sett være til fri bruk denne uken.

Publisert 16. mars 2011 11:05

Det vil bli holdt LaTeX-kurs for nybyrjarar av Dag Langmyhr i Ifi2 (Ole Johan Dahls hus) onsdag 16. mars klokka 16:15 til 18:00 i auditoriumet SmallTalk. Kurset for vidarekomne vil bli holdt 23. mars, same stad og tidspunkt.

Publisert 15. mars 2011 17:32

Midtveiseksamenen fra våren 2010 finnes på fjorårets semesterside . Som prøvemidtveiseksamen kan dere sette av 3 timer til å løse de 20 oppgavene:

 • 1.9.11, 1.10.1, 2.7.6, 2.8.2,
 • 3.1.10ab, 3.2.1, 3.3.6, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1e, 3.8.2b, 3.9.3,
 • 6.1.1b, 6.2.1i, 6.3.1e, 6.4.1b, 6.5.5, 6.7.1c og 6.8.4.

Det var ikke midtveiseksamen i MAT1110 i årene 2006-2009. Oppgavene fra 2004 og 2005 dekker andre deler av pensum enn de som er mest aktuelle i dag, og anbefales kun for spesielt interesserte. Se bort fra oppgavene om følger og rekker.

Publisert 14. mars 2011 11:27

Gruppetimene i uke 13 (samme uke som midtveiseksamen) blir erstatta av orakeltimer tirsdag-torsdag. Sted og tidspunkt blir lagt ut seinest mandag neste uke.

Publisert 1. mars 2011 16:28

De tilitsvalgte og faglærer vil gjennomføre en emneevaluering i løpet av mars. I uken 7/3-11/3 skal det velges en representant fra hver av de 15 gruppene. I tillegg kan 5 av de som går på forelesningene 8/3 eller 9/3 være med. I løpet av uken 14/3-18/3 bør representantene samle inn meninger fra de andre studentene på gruppen, gjerne om temaene nedenfor. Det blir et møte med faglærer og de to tillitsvalgte fredag 18/3 kl 14.15 i matematikk-kantinen i N.H. Abels hus, der representantene kan få frem deres og gruppenes inntrykk, ønsker og meninger knyttet til kurset. Det er lettest å dra nytte av konkrete meninger om hva som bør forandres eller hva som bør bevares i kursopplegget. Dette består bl.a. av

 • lærebok og pensum
 • forelesningene (balanse mellom motivasjon/teoribygging/løsningsmodeller/anvendelser, hvordan oppleves det tekniske?)
 • ukeoppgavene (er det nok enkle, overkommelige og utfordrende slike? for mange? når er dere klare for eksamens...