Semesterside for MAT1110 - Vår 2011

Sensuren for konteeksamen er nå levert inn. Karakterfordelingen blant de 33 som leverte er som følger: A 0%, B 3%, C 9%, D 24%, E 24%, F 39%.

31. aug. 2011 14:45

Her er oppgaveteksten og et løsningsforslag til utsatt eksamen fra 19. august 2011.

31. aug. 2011 14:36

(Kl. 12:30) Alle mottatte forespørsler om begrunnelse for karakteren skal nå være besvart. P.g.a. ferieavvikling vil eventuelle ytterligere forespørsler trolig besvares i august.

1. juli 2011 14:31