Pensum/læringskrav

Lærebok

Pensum hentes fra læreboken:

 • Tom Lindstrøm og Klara Hveberg: Flervariabel analyse med lineær algebra, Prentice Hall, 2011, ISBN 978-0-273-73813-8

som nå er kommet til Akademika.

Noen kjente trykkfeil er merket med rødt i følgende PDF-filer:

Følgende er ikke pensum, men kan være til hjelp:

 • Øyvind Ryan: Oppgaveløsninger til Lindstrøm og Hvebergs Flervariabel analyse med lineær algebra, Prentice Hall, 2011.

Her er en guide for de som bruker Python i stedet for MATLAB:

Pensum til midtveiseksamen

Pensum til midtveiseksamen er materialet dekket frem til og med forelesningen 9/3 og plenumsregningen 18/3, dvs.

 • seksjon 1.9-1.10
 • seksjon 2.7-2.8
 • hele kapittel 3
 • seksjon 6.1-6.8

fra Lindstrøm og Hveberg, samt

 • seksjon A.1-A.6 og A.8

fra appendikset om MATLAB, eller tilsvarende i Python.

En formelsamling vil være lagt ved til midtveiseksamen.

Det skal benyttes et svarark (nynorsk / english ) ved midtveiseksamenen.

Pensum til avsluttende eksamen

Pensum til avsluttende eksamen er

 • seksjon 1.9 og 1.10
 • seksjon 2.7 og 2.8
 • kapittel 3
 • kapittel 4 unntatt seksjon 4.7 og 4.12
 • kapittel 5 unntatt stjernemerkede avsnitt (i 5.3, 5.6, 5.7 og 5.10)
 • kapittel 6 unntatt seksjon 6.12-6.15 og stjernemerket bevis i 6.7
 • appendiks A om MATLAB eller tilsvarende i Python

fra Lindstrøm og Hveberg. Det vil legges vekt på de delene av pensum som ikke ble prøvet ved midtveiseksamen.

Siden de siste forelesningene kolliderer med eksamener i andre fag, vil det ikke gis spørsmål på eksamen om materialet fra

 • seksjon 12.1, 12.2 og 12.8

i Lindstrøms "Kalkulus".

Samme formelsamling som ved midtveiseksamen vil være vedlagt til avsluttende eksamen.

Publisert 1. okt. 2010 09:33 - Sist endret 7. juni 2011 13:18