Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.01.2011John Rognes  Sophus Lies auditorium  Lineæravbildninger  Lindstrøm og Hveberg, seksjon 1.9 
19.01.2011JR  SL  Affinavbildninger  LH 1.10

Forelesningsnotat 

21.01.2011Øyvind Ryan  SL  Første plenumsregning  Oppgaver:
 • 1.2: 13, 14, 27, 28
 • 1.4: 6, 8, 10
 • 1.6: 6, 8, 10
 • 1.8: 1, 9, 10

Notat fra plenumsregningen 

25.01.2011JR  SL  Kjerneregelen  LH 2.7

Forelesningsnotat

Notat om kjerneregelen 

26.01.2011JR  SL  Linearisering  LH 2.8

Forelesningsnotat

MATLAB-kjøring [tekstfil, kan leses f.eks. med emacs] 

28.01.2011ØR  SL  Andre plenumsregning  Oppgaver:
 • 1.9: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 14
 • 1.10: 2, 3, 6, 8
 • 2.2: 3, 4
 • 2.3: 1
 • 2.4: 1c, 2c, 3c, 4c, 6

Notat fra plenumsregningen 

01.02.2011JR  SL  MATLAB 1  LH A.1-A.6 og A.8

MATLAB-kjøring [tekstfil, kan leses f.eks. med emacs] 

01.02.2011: Første obligatoriske oppgavesett er lagt ut.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
02.02.2011JR  SL  Parametriserte kurver, kjerneregelen for parametriserte kurver  LH 3.1, 3.2

Forelesningsnotat 

04.02.2010ØR  SL  Tredje plenumsregning  Oppgaver:
 • 2.5: 1b, 2b
 • 2.6: 1a
 • 2.7: 1, 2, 3, 5, 8, 9
 • 2.8: 1,2

Notat fra plenumsregningen 

08.02.2011JR  SL  Linjeintegraler for skalarfelt og vektorfelt  LH 3.3, 3.4

Forelesningsnotat 

09.02.2011JR  SL  Gradienter og konservative felt  LH 3.5

Forelesningsnotat 

11.02.2011ØR  SL  Fjerde plenumsregning  Oppgaver:

 • A.1: 3
 • A.2: 1, 3
 • A.3: 2, 3
 • A.4: 2, 4
 • A.5: 1, 3
 • A.8: 1
 • 3.1: 1, 4, 6, 8, 9, 14(*), 16
 • 3.2: 2, 3, 5, 8

(*): Partikkelen starter i (r,0), ikke i (0,1).

Notat fra plenumsregningen 

15.02.2011JR  SL  Kjeglesnitt  LH 3.6

Kjeglesnitt

Forelesningsnotat 

16.02.2011JR  SL  Grafisk fremstilling av skalarfelt  LH 3.7

Forelesningsnotat 

17.02.2011 kl. 14.30: Frist for innlevering av første obligatoriske oppgavesett.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.02.2011ØR  SL  Femte plenumsregning  Oppgaver:
 • 3.3: 1, 3, 5, 9, 10, 12
 • 3.4: 1, 3, 5, 7, 12, 13
 • 3.5: 1, 3, 5, 12

Notat fra plenumsregningen

Jeg rakk ikke hele Oppgave 3.5.12 på plenumsregningen, så løsningen på denne kan du laste ned i pdf-format her

matlabkode pg pythonkode fra programmeringsoppgavene vi har hatt kan du finne på her . m-filene og py-filene er nummerert på samme måte som i boka. Løsningsforslag til alle programmeringsoppgaver blir snart gjort tilgjengelig også på lærebokas webide. 

22.02.2011JR  SL  Grafisk fremstilling av vektorfelt, parametriserte flater, dobbeltintegraler over rektangler  LH 3.8, 3.9, 6.1

Vektorfelt

Flater

Forelesningsnotat

Notat om ellipser, Abel og Fermat

23.02.2011JR  SL  Dobbeltintegraler over begrensede områder  LH 6.2

Forelesningsnotat

Dobbeltintegraler 

25.02.2011ØR  SL  Sjette plenumsregning  Oppgaver:
 • 3.6: 2,4,6(I),8,9,10
 • 3.7: 1abd, 2ace, 3ace, 4bce, 5a, 6(II), 7(III)
 • 3.8: 2

NB: (I) Feil i fasiten for oppgave 3.6.6.

(II) Oppgave 3.7.6 skal henvise til eksempel 2 i seksjon 2.2.

(III) Funksjonen skal være f(x,y) = (x^3y - xy^3)/(x^2+y^2), som i oppgave 2.5.4.

Notat fra plenumsregningen

Fasit til programmeringsoppgaver

 

01.03.2011JR  SL  Dobbeltintegraler i polarkoordinater, anvendelser av dobbeltintegraler  LH 6.3, 6.4

Forelesningsnotat 

02.03.2011JR  SL  Greens teorem   LH 6.5

Forelesningsnotat

Regneeksempel med Greens teorem 

04.03.2011ØR  SL  Syvende plenumsregning  Oppgaver
 • 3.9: 1, 2, 8
 • 6.1: 1aceg, 2bd, 6, 7
 • 6.2: 1acef, 2ce, 3

Notat fra plenumsregningen

Løsningsforslag til alle oppgaver denne uka finnes i oppgaveheftet, bortsett fra til 6.1.1c, 6.1.6, 6.2.1e. Løsningsforslag til programmeringsoppgavene kan du også finne her . Alle programmeringsoppgaver gjennom hele kurset finner du kode for på samme linken. 

08.03.2011JR  SL  Jordan-målbare mengder, skifte av variable i dobbeltintegral   LH 6.6, 6.7

Forelesningsnotat 

09.03.2011JR  SL  Uegentlige integraler i planet  LH 6.8

Forelesningsnotat 

11.03.2011ØR  SL  Åttende plenumsregning  Oppgaver
 • 6.3: 1acdg, 2cd, 4
 • 6.4: 1ace, 5, 6, 8, 9, 18
 • 6.5: 1ad, 3, 4, 8

Notat fra plenumsregningen . Løsningsforslag for oppgaver jeg ikke rakk på plenumsregningen kan du finne her 

15.03.2011JR  SL  Trippelintegraler, skifte av variable i trippelintegraler   LH 6.9, 6.10

Repetisjon om integraler

Forelesningsnotat 

16.03.2011JR  SL  Anvendelser av trippelintegraler  LH 6.11

Forelesningsnotat 

18.03.2011ØR  SL  Niende plenumsregning  Oppgaver:
 • 6.5: 10, 11, 12, 13
 • 6.6: 1
 • 6.7: 1ab, 3bc, 5ac
 • 6.8: 1, 2, 3, 6

Notat fra plenumsregningen .

Løsninger til disse finnes også i boka med oppgaveløsninger, bortsett fra for 6.5.10, 6.5.11, 6.5.13, 6.7.3b,6.7.5c, 6.8.3. 

22.03.2011JR  SL  Gauss-eliminasjon, trappeform  LH 4.1, 4.2

Forelesningsnotat 

23.03.2011JR  SL  MATLAB 2  LH A.7 og A.9-A.13

Forelesningsnotat

MATLAB 23.03.11

faktorsum.m 

25.03.2011ØR  SL  Tiende plenumsregning  Oppgaver
 • 6.9: 1ac, 2cd
 • 6.10: 1ac, 2ac(I), 7
 • 6.11: 1, 2, 4, 5, 6

(I) x^2+(y-1)^2 skal være <=1, ikke >=1.

Notat fra plenumsregningen 

29.03.2011Olav, Agnieszka, Marius, Kjetil  12. etg. N. H. Abels hus  Orakeltimer  Kl. 12:15 til 16:00 
30.03.2011Ivar, Eivind, Marcus  12. etg. N. H. Abels hus  Orakeltimer  Kl. 12:15 til 16:00 
31.03.2011Sigurd, Marius, Olav, Tore, Kjetil, Amandip  12. etg. N. H. Abels hus   Orakeltimer  Kl. 10:15 til 16:00 

01.04.2011 kl. 15:00: Skriftlig midtveiseksamen (2 timer). Teller 1/3 av total karakter. Dobbeltsjekk med den offisielle siden .

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
05.04.2011JR  SL  Redusert trappeform, matriselikninger  LH 4.3, 4.4

Forelesningsnotat 

05.04.2011: Andre obligatoriske oppgavesett er lagt ut.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
06.04.2011JR  SL  Inverse matriser  LH 4.5

Forelesningsnotat 

08.04.2011ØR  SL  Ellevte plenumsregning 
 • 4.1: 1, 2, 5, 6
 • 4.2: 1, 2ac, 3, 4, 6, 7, 10 (I)
 • A.7: 2, 3, 5
 • A.9: 1
 • A.10: 1
 • A.11: 1,2

(I) For å gjøre oppgaven veldefinert kan dere anta at hver bil bare leies ut for en dag før den blir returnert, og at alle bilene blir leid ut hver dag.

Notat fra plenumsregningen

Løsningsforslag til oppgaver fra midtveiseksamen dere spurte om

Løsningsforslag til programmeringsoppgavene kan dere finne her 

12.04.2011JR  SL  Lineærkombinasjoner og basiser, elementære matriser   LH 4.6, 4.8

Forelesningsnotat 

13.04.2011JR  SL  Determinanter  LH 4.9

Forelesningsnotat 

15.04.2011ØR  SL  Tolvte plenumsregning 
 • 4.3: 1, 2bc, 3ab, 5, 7
 • 4.4: 1bc, 2, 4, 6
 • 4.5: 1, 2ac, 3b, 4a, 5a, 6, 9

Notat fra plenumsregningen 

19.04.2011    Ingen forelesning  Påskeferie 
20.04.2011    Ingen forelesning  Påskeferie 
26.04.2011JR  SL  Egenvektorer, egenverdier, egenverdier i praksis  LH 4.10, 4.11

Forelesningsnotat 

27.04.2011JR  SL  Litt topologi i R^m  LH 5.1

Forelesningsnotat 

28.04.2011 kl. 14.30: Frist for innlevering av andre obligatoriske oppgavesett.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
29.04.2011ØR  SL  Trettende plenumsregning 
 • 4.6: 2, 3bc, 7cd, 8ab, 9bd, 11
 • 4.8: 1, 2, 3
 • 4.9: 1b, 2a, 3a, 7, 8

Notat fra plenumsregningen 

03.05.2011JR  SL  Kompletthet i R^m, noen konsekvenser av kompletthet  LH 5.2, 5.3

Et gruk av Piet Hein

Forelesningsnotat 

04.05.2011JR  SL  Iterasjon av funksjoner  LH 5.4

Forelesningsnotat

lineaer.m

ikkelineaer.m 

06.05.2011ØR  SL  Fjortende plenumsregning 
 • 4.10: 1ace, 2ac, 3a, 4a, 5a, 8, 9, 13
 • 4.11: 1, 2, 4, 5
 • 5.1: 1, 2

Notat fra plenumsregningen 

10.05.2011JR  SL  Konvergens mot et fikspunkt, Newtons metode  LH 5.5, 5.6

Forelesningsnotat 

11.05.2011JR  SL  Omvendte og implisitte funksjoner  LH 5.7

Forelesningsnotat

newton.m 

13.05.2011ØR  SL  Femtende plenumsregning 
 • 4.11: 7, 8 (I), 9
 • 5.2: 1, 3
 • 5.3: 2, 3
 • 5.4: 2 (II), 5 (III)

I: Det er avis B som får en 20% tilvekst av nye kjøpere, ikke avis C.

II: Les x(n) som x med indeks n, osv. Et likevektspunkt er et par (x(n), y(n)) slik at x(n+1) = x(n) og y(n+1) = y(n).

III: y(v) skal være y(n).

Notat fra plenumsregningen

Oppgave 5.2.4 og 5.3.2

MATLAB og Pythonkode for oppgavene kan du som vanlig finne her 

17.05.2011    Ingen forelesning  Grunnlovsdag 
18.05.2011JR  SL  Ekstremverdisetningen, Maksimums- og minimumspunkter  LH 5.8, 5.9

Forelesningsnotat 

20.05.2011ØR  SL  Sekstende plenumsregning 
 • 5.5: 1, 2, 3, 4
 • 5.6: 1, 2, 3, 7
 • 5.7: 1, 2, 3, 4, 14

notat fra plenumsregningen 

24.05.2011JR  SL  Lagranges multiplikatormetode  LH 5.10

Forelesningsnotat 

25.05.2011JR    Ingen forelesning  Abelforelesninger 
27.05.2011ØR  SL  Syttende plenumsregning 

Notat fra plenumsregningen 

30.05.2011: Eksamensperioden starter.

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
31.05.2011JR  SL  Gradientmetoden  LH 5.11

Forelesningsnotat 

01.06.2011JR  SL  Rekker  Kalkulus 12

Forelesningsnotat 

03.06.2011ØR  SL  Attende plenumsregning 

Notat fra plenumsregningen 

04.06.2011 kl. 09.15: Prøveeksamen MAT1110.

15.06.2011 kl. 14.30: Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer). Teller 2/3 av total karakter. Dobbeltsjekk med den offisielle siden .

Publisert 9. des. 2010 16:22 - Sist endret 7. feb. 2020 16:07