Ukeoppgaver

Oppgaver til 21 Januar:

Seksjon 1.9, nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 15,16

Seksjon 1.10, nr 1,2,3,5,6,8.

 

Oppgaver til 28 Januar: 

 

Seksjon 2.7: 1,2,3,5,7,8

Seksjon 2.8: 1,2

 

Fra MATLAB-appendiks:

A1: 1,2,3

A2: 1,3

A3: 2,3,4

A4: 1,2,3,4

A5: 1

A6: 1,2,3

A7: 1,2,3,4

 

Oppgaver til 4 feburar (jobbes med i grupper 28 jan. - 1. feb.)

Seksjon 3.1: 1,2,3,5,7,8,10,12,13,17,18, 21

 

Oppgaver til 11 februar (jobbes med i grupper 4 feb.-8 feb.)

Seksjon 3.2: 1, 3, 4, 7, 8

Seksjon 3.3: 1, 4, 6, 10, 12

MATLAB:

A9: 1,2

A10: 1,2

A11: 3,4

A12: 1,2

 

Oppgaver til 18. februar (jobbes med i grupper 11. feb - 15. feb.)

Seksjon 3.4: 1,2,3,5,6,8,12,14

Seksjon 3.5: 1,2,4,5,9,11

Seksjon 3.6: 2,9,10

 

Oppgaver til 25 februar (jobbes med i grupper 18. feb. - 22. feb.)

Seksjon 3.6: 1,3,4,5,7,12,13,14

Seksjon 3.7: 1a)b)e), 2a)c)d), 3a)b)e).

Oppgaver til 4. mars (jobbes med i grupper 25. feb til 1. mars)

Seksjon 3.7: 4a)b)c)d)e)f), 5, 6,7

Seksjon 3.8: 1,2,3

 

Oppgaver til 11. mars (jobbes med i grupper 4. mars - 8. mars)

Seksjon 3.9 1,2,3,5,7,8,10,11,14

Seksjon 6.1 1,2,3

Seksjon 6.2 1,2,3

 

Oppgaver til 18. mars (jobbes med i grupper 11.-15. mars)

Seksjon 6.3 1a)b)e)g),3,4

Seksjon 6.4: 1a),c)f), 4,7,8,9,12,17

Seksjon 6.5: 1a)b)d),3,5,7,8,10,13

 

Oppgaver til 8. april (jobbes med i grupper 2-5 april)

Seksjon 6.7: 1a)b), 3a)c), 5a)b)c), 7.

Seksjon 6.8: 1,2,3,6

Seksjon 6.9: 1,2 

 

Oppgaver til 15 april (jobbes med i grupper 8-12 april)

Seksjon 6.10: 1 (trykkfeil c), ulikheten i uttrykket for A skal gå motsatt vei), 2, 3a)c)d)e)

Seksjon 6.11: 1,3,6,11 (trykkfeil i oppgaveteksten, fjern den innledende h'en)

Seksjon 4.1: 1,3,4,5

Seksjon 4.2: 1, 2a)d), 3,6,9,10

Seksjon 4.3 1,2a)c), 3a), 4,6,7

 

Oppgaver til 22 april (jobbes med i grupper 15-19 april)

Seksjon 4.4: 1a)c)d), 2,4,5

Seksjon 4.5: 1a)b), 2a)b), 3a)b), 4a)b), 6,7,8,9 

Seksjon 4.6: 1,2,3,4,6

Seksjon 4.8: 1,2,3

 

Oppgaver til 29 april (jobbes med i grupper 22-26 april)

Seksjon 4.9: 2,3,4,10,11

Seksjon 4.10: 1a)e)f), 2a)b), 3, 4a)5a),7,9,10

Seksjon 4.11: 1,2,4,5

Seksjon 5.1: 1a)-e),2a),4,9

Seksjon 5.2: 1,2 (intervallene skal være lukkete)

 

Oppgaver til 6 mai (jobbes med i grupper 29 april - 3 mai)

Seksjon 5.3: 1,3

Seksjon 5.4: 3,5,7

Seksjon 5.5: 1,2,4, 5

Seksjon 5.6: 1,2,3,5,6,9

 

Oppgaver til 13 mai (jobbes med i grupper 6 - 10 mai.)

 

Seksjon 5.7: 3,4,6,7,9,10,14

Seksjon 5.8: 1,2,3 

Seksjon 5.9: 1a)d), 3, 4,6,7 (trykkfeil i fasiten), 8.

 

Oppgaver til 20 mai (jobbes med i grupper 13 - 16 mai)

Seksjon 5.9: 11,13,15,16,17,18,19

Seksjon 5.10: 1a)b)c)d), 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Seksjon 12.1 (Kalkulus): 1, 3, 4a)b)c), 5.

Seksjon 12.2 (Kalkulus): 1a)b)e)f) 

 

Oppgaver til 27 mai (jobbes med i grupper 21-24 mai, og eventuelt 

senere i semesteret.  Siste plenum blir 27 mai, derfor er det satt 

opp mange oppgaver, noen fra kapiter som gjennomgås tirsdag 21. mai)

Seksjon 12.2 3a)b)d)e)f) 4, 5a)-d), 6a), 7,13

Seksjon 12.3 1a)-e), 3,4,6

Seksjon 12.4 1a)b)c)e),5

Seksjon 12.5 1a)b)d)f), 3, 5.  Fasitfeil i oppgave 1: Svarene som er 

oppgitt for a)-d) gjelder c)-f).  Svarene på a) og b) er h.h.v. (-1,1) og (-1/2,1/2).

Seksjon 12.6. 1a)-e), 4, 7.

Seksjon 12.7 1a)b), 2, 3

Seksjon 12.8 1a)b)e), 3a)b), 11, 12, 13, 14, 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 14. jan. 2013 09:44 - Sist endret 27. mai 2013 09:53