Om midtveiseksamen

Midtveiseksamen er en ren flervalgseksamen. Det er 15 spørsmål med 5 svaralternativer hver. De 10 første oppgavene teller 3 poeng hver, og de siste 5 teller 4 poeng hver slik at summen blir 50 poeng. Det er bare ett riktig alternativ på hvert spørsmål, og du får ikke fratrekk for å svare galt. Du bør derfor sørge for å svare på alle spørsmålene.

Det gis ikke egen karakter på midtveiseksamen, men poengene derfra legges til dem du får på avsluttende eksamen i juni. Den totalt oppnåelig poensummen er 150 poeng, så i den forstand teller midtveiseksamen en tredjedel av totalen.

Det er ikke lov å ha med lommeregner eller andre hjelpemidler på midtveiseksamen, men formelsamlingen blir delt ut sammen med eksamenssettet. Det er lurt å sette seg inn i formelsamlingen på forhånd slik at du vet hva som står der og hva som ikke står der.

Pensum til midtveiseksamen dekker det som er forelest frem til kapittel 4 i FVLA (dvs. seksjonene 1.9-1.10, 2.7-2.8, kap. 3, kap. 6.1-6.11 og MATLAB-appendikset) . Oppgavene fra siste del av kapittel 6 vil ikke være for avanserte, siden dette stoffet blir forelest tett opp til eksamen. Det vil ikke bli gitt oppgaver om MATLAB til midtveiseksamen, men slike oppgaver kan komme på avsluttende eksamen.

Eksamenssettet kan se langt og fryktinngytende ut (det tar plass å presentere 5 løsningsalternativer for 15 oppgaver), men vi prøver å utforme oppgavene slik at det ikke blir mange lange og tidkrevende regneoppgaver. Det er litt mer regning på de fem siste oppgavene enn på de ti første, men de er ikke nødvendigvis vanskeligere av den grunn (de siste er!)

Publisert 16. feb. 2016 11:39 - Sist endret 16. feb. 2016 11:39