Pensum/læringskrav

Lærebok

Lærebøker

1. Tom Lindstrøm og Klara Hveberg: "Flervariabel analyse med lineær algebra", 2. utgave, Gyldendal Akademisk Forlag, 2015, ISBN  978-82-05-472402. Førsteutgaven (utgitt på Prentice Hall i 2011) kan også brukes uten nevneverdige problemer. En elektronisk versjon av MATLAB-appendikset er lagt ut her.

Pensum fra denne boken er: Seksjonene 1.9-1.10. 2.7-2.8, kap. 3, kap. 4 (unntatt 4.7 og 4.12), kap. 5 (unntatt 5.3), kap. 6.1-6.11, MATLAB-appendiks. De *-merkede avsnittene er ikke pensum.

2. Tom Lindstrøm "Kalkulus", seksjonene 12.1-12.8 er også pensum (hvis du ikke har denne boken fra før, ta kontakt med faglærer).

Tilleggslitteratur:

Øyvind Ryan: "Oppgaveløsninger til Lindstrøm og Hvebergs Flervariabel analyse med lineær algebra"

vil ikke bri brukt i undervisningen, men kan være til nytte for mange.

Publisert 20. jan. 2016 09:28 - Sist endret 20. jan. 2016 09:28