Tillitsvalgte

Tillittsvalgte i MAT1110 for våren 2016 er 

  • Josefine Jensby Sandaker (josefijs@student.matnat.uio.no), 
  • Nellie Sofie Body (nelliesb@student.matnat.uio.no), 
  • Veronica Danielsen (veronida@student.matnat.uio.no), 
  • Alexandra Emhjellen (alexanem@student.matnat.uio.no),
  • Jie Hou (jieho@student.matnat.uio.no). 

De tillitsvalgte representerer studentene overfor foreleserne i evalueringen av kurset, og tanken er at de kanskje fanger opp signaler fra dere studenter, med tanke på hva som kan gjøres bedre. Evalueringen foregår ved at forelesere og tillitsvalgte på slutten av semesteret tar et møte, der vi snakker gjennom hvordan kurset oppleves, mulige forbedringer, eller deler av stoffet som oppleves ekstra vanskelig. Samspillet med andre kurs studentene tar er for eksempel vel verd å ta opp. 

Publisert 29. mars 2016 16:34 - Sist endret 29. mars 2016 16:48