Jupyter notebooks

 

Mange av ressursfilene som blir lagt ut i forbindelse med forelesningene er såkalte Jupyter notebooks. Disse inneholder eksekverbar kode, blandet med tekst og matematikk. Tenk på det som deler av en bok der du kan eksekvere koden inne i boken og se på de resulterende figurene.

Du kan eksekvere Jupyter notebooks fra jupyterhub.uio.no. Da trenger du ikke installere noe på din egen PC.  Notebookene fra kurset ligger i en folder som heter MAT1110. MATLAB-baserte Jupyter notebooks i kurset, som beskrevet nedenfor, støttes foreløpig ikke på jupyterhub.uio.no.

Hvis du vil installere Jupyter notebook på din PC må du først installere fra https://jupyter.readthedocs.io/en/latest/install.html.

Med Jupyter notebook kan man kjøre kode fra mange programmeringsspråk, inkludert både Python og MATLAB. Hvis det er kun Pythonbaserte Jupyter notebooks som skal kjøres, så er det bare å starte opp jupyter-applikasjonen som beskrevet nedenfor. Hvis det er snakk om MATLAB-baserte Jupyter notebooks så må du i tillegg gjøre følgende:

1. Installer MATLAB, 
2. Installer Matlab engine API for Python fra https://se.mathworks.com/help/matlab/matlab_external/install-the-matlab-engine-for-python.html. Gjør dette fra en terminal (det skal også fungere fra MATLAB-promptet, men det virket ikke på min PC). 
3. Installer matlab-kjernen i Python. Hvis du har anaconda (anbefalt), så kan dette gjøres ved å skrive pip install matlab_kernel in en terminal.

For å kjøre Jupyter notebooks kan du nå skrive jupyter notebook <filename> & i en terminal, der <filename> er navnet på notebook-fila. Pythonbaserte notebook-filer i kurset ender på python.ipynb, mens de MATLAB-baserte ender på matlab.ipynb.

Når notebooken er åpnet så kan du markere de cellene du vil kjøre, og deretter eksekvere dem fra cell-menyen. Man må også velge en kjerne som svarer til programmeringsspråket i notebooken. For Python trenger man ikke gjøre noe som helst, siden Python er kjernen som er default.
For MATLAB derimot trenger man å sette kjernen manuelt før celler eksekveres. Dette kan gjøres fra Kernel-menyen: Velg Change kernel, og deretter Matlab.

Publisert 18. des. 2019 12:09 - Sist endret 18. des. 2019 12:12