Om gruppeundervisningen våren 2021

I MAT1110 vil det våren 2021 som vanlig tilbys gruppeundervisning der man kan samles i mindre grupper for å regne oppgaver, diskutere pensum og generelt arbeide med emnet med en gruppelærer til stede som styrer timen og svarer på spørsmål. De faste gruppene (Gruppe 1–15) er delt inn etter studieprogram. Disse gruppene vil i utgangspunktet bli gitt som fysiske grupper i det angitte rommet som er oppført i timeplanen så lenge det ikke er begrensninger på fysisk undervisning grunnet smittesituasjonen i samfunnet. For også å gi et tilbud til de som ikke vil eller kan møte på de faste gruppene tilbyr vi dette semesteret noen heldigitale grupper (Gruppe 1D, 3D, 5D, 13D og 14D). Disse gruppene er digitale uansett hva slags smittesituasjon vi har i samfunnet og vil gis hele semesteret.

Alle som ønsker det kan delta på den (eller de) digitale gruppen(e) de ønsker. For de fysiske gruppene får man kun delta på den gruppen man er påmeldt i Studentweb pga. eventuell smittesporing.

Ettersom vi med de nåværende tiltakene mot smittespredning ikke kan gi fysisk undervisning vil alle gruppene bli gitt digitalt frem til det blir forsvarlig å ha fysisk undervisning med smitteverntiltak. Når det blir endret fra digitale til fysiske grupper vil dette bli varslet på semestersiden.

Uansett smittesituasjon finner dere Zoomlenkene for digitale grupper på følgende nettside, der dere må logge inn med UiO-brukernavn og -passord for å få tilgang: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT1110/v21/zoomlenker-for-gruppene.html

Publisert 15. jan. 2021 09:24 - Sist endret 15. jan. 2021 09:32