Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen midt i semesteret og avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Hjemmeeksamen midt i semesteret

Utlevering av oppgaven: 22. mars kl. 15:00

Innleveringsfrist: 22. mars kl. 17:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 4. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 13:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. mar. 2021 20:55