Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 09:00-14:30

Postadresse: 
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Jon Reed  (kontaktinformasjon)   Foreleser
Inger Christin Borge   (kontaktinformasjon)   Plenumsregner
Nadia Larsen  (kontaktinformasjon)   Gruppe 1
Petter Kristian Køber  (kontaktinformasjon)   Gruppe 2 og 6
Sverre Lunøe-Nilsen  (kontaktinformasjon)   Gruppe 4
Olav Skutlaberg   (kontaktinformasjon)   Gruppe 5
Hans Brodersen  (kontaktinformasjon)   Gruppe 7
Publisert 11. mai 2004 18:58 - Sist endret 11. apr. 2011 12:46