Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.08.2004Jon Reed  Auditorium 1, VB  Introduksjon til determinanter.  3.1 
17.08.2004    Egenskaper ved determinanter.  3.2 
23.08.2004    Cramers regel.  3.3 
24.08.2004    Volum og lineære avbildninger.  3.3 
30.08.2004    Vektorrom og underrom.  4.1 
31.08.2004    Nullrom og kolonnerom for matriser.  4.2 
06.09.2004    Kjerne og bilde til en lineær avbildning.  4.2 
07.09.2004    Lineært uavhengige mengder, basiser.  4.3 
13.09.2004    Koordinatsystemer.  4.4 
14.09.2004    Dimensjonen til et vektorrom  4.5 
20.09.2004    Rangteoremet.  4.6 
21.09.2004    Skifte av basis.  4.7 
27.09.2004    Egenvektorer og egenverdier.  5.1 
28.09.2004    Den karakteristiske likningen.  5.2 
04.10.2004    Diagonalisering.  5.3 
05.10.2003    Egenvektorer og lineære avbildninger.  5.4 
13.10.2004    MIDTEKSAMEN.  To timers skriftlig prøve fra pensum opp til og med 5.4. Flervalgsprøve.

Ingen hjelpemidler. 

18.10.2004    Komplekse egenverdier.  5.5 
19.10.2004    Diskrete dynamiske systemer I.  5.6 
25.10.2004    Diskrete dynamiske systemer II.  5.6 
26.10.2004    Anvendelser i differensiallikninger.  5.7 
29.10.2004    INNLEVERINGSFRIST FOR OBLIG.   
01.11.2004    Indreprodukt, ortogonalitet.  6.1 
02.11.2004    Ortogonale mengder.  6.2 
08.11.2004    Ortogonale projeksjoner.  6.3 
09.11.2004    Gram-Schmidt-prosessen.  6.4 
15.11.2004    Minste kvadraters metode.  6.5 
16.11.2004    Anvendelser på lineære modeller.  6.6 
22.11.2004    Indreproduktrom.  6.7 
23.11.2004    Diagonalisering av symmetriske matriser.  7.1 
29.11.2004    Kvadratiske former I.  7.2 
30.11.2004    Kvadratiske former II.  7.2 
13.12.2004    AVSLUTTENDE EKSAMEN.  Tre timers skriftlig prøve. Åpne oppgaver.

Ingen hjelpemidler 

Publisert 18. juni 2004 12:36 - Sist endret 30. aug. 2004 17:08