Karakterfordeling

Fordelingen ble slik: A:4, B:1, C:9, D:3, E:1, F:6.

Publisert 3. jan. 2019 15:27 - Sist endret 3. jan. 2019 15:27