Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske øvelser som må være godkjente før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 12. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Lesesal E Sophus Bugges hus

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 07:26