Toms tillegg fra 2016

Her finner du Toms notater fra 2016. De er skrevet som tillegg til Hammacks bok og dekker bare deler av pensum:

Mer om mengder (tillegg til kapittel 1)

Mer om relasjoner (tillegg til kapittel 11)

Mer om funksjoner (tillegg til kapittel 12)

Notat om grafteori (frittstående)

Notat om tallteori (frittstående)

Notat om algebraiske strukturer (frittstående)

Notat om Zorns lemma (frittstående)

Publisert 4. sep. 2018 15:30 - Sist endret 4. sep. 2018 15:30