Ukeoppgaver

Oppgaver til "gruppen" 29. august og "plenumsgjennomgangen" 31. august :

Book of Proof: 

Seksjon 1.1, nr: 1, 3, 5, 11, 17, 19, 25, 39

Seksjon 1.2, nr: 1a)b), 9, 10, 20

Seksjon 1.3, nr: 1, 9

Seksjon 1.4, nr: 2, 3, 5

Seksjon 1.5, nr: 1a)b)c), 3a)f)

Seksjon 1.6, nr: 1a)f), 5, 6

Seksjon 1.8, nr: 3, 4

Fra notatet "Mer om mengder":

Seksjon 1, nr: 1, 2, 3, 4, 5

 

Oppgaver til "gruppen" 5. september og "plenumsgjennomgangen" 7. september (mange oppgaver, men de fleste fra læreboken er svært korte).

Fra notatet "Mer om mengder":

Seksjon 2, nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Fra Book of Proof: 

Seksjon 2.2, nr: 3, 7, 8, 9, 10

Seksjon 2.3, nr: 1, 2, 3, 4, 5

Seksjon 2.4, nr: 1, 2

Seksjon 2.5, nr: 1, 2, 10, 11

Seksjon 2.6, nr: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13

Seksjon 2.7, nr: 1, 2, 6, 7, 9, 10

Seksjon 2.9, nr: 1, 5, 6

Seksjon 2.10, nr: 2, 3, 4, 5

 

Oppgaver til "plenumsgjennomgangen" 14. september (gruppen denne uken må dessverre avlyses pga. en undervisningskollisjon):

Fra læreboken:

Kapittel 4, nr: 3, 4, 6, 18, 24

Kapittel 5, nr: 4, 9, 15, 24

Kapittel 6, nr: 6, 7, 19, 20

Seksjon 11.0, nr: 1, 5, 9

Seksjon 11.1, nr: 1, 12, 14

Seksjon 11.2, nr: 1, 7, 14

Seksjon 11.4, nr: 3, 5, 6, 7

Fra notatet "Mer om relasjoner":

Seksjon 1, nr: 1, 2, 4, 8

 

Oppgaver til "plenumsgjennomgangen" 21. september.

I notatet H17Notat3

Seksjon 3.1: Sjekk påstanden i Definisjon 3.1.

Vis at alle tomme mengder er like.

Seksjon 3.2:

Bevis alle påstandene i Proposisjon 3.2 som ikke allerede er gjennomgått.

Bevis påstandene i Proposisjon 3.3.

Bevis påstandene i Proposisjon 3.6.

Fra notatet "Mer om relasjoner":

Seksjon 2, nr: 2, 3, 4, 5, 8

Seksjon 3, nr: 1, 2

 

Oppgaver til "plenumsgjennomgangen" 28. september.

Fra Book of Proof:

Seksjon 12.1: 1, 3, 5, 6

Seksjon 12.2: 1, 3, 6, 9, 18

 

Oppgaver til ''plenumsgjennomgangen'' 5. oktober.

Seksjon 12.4: 3, 9

Seksjon 12.5: 8, 9

H17Notat4: Bevis Proposisjon 4.5 og 4.7

H18NotatOppgaver :  2.1

H18NotatPeano : Vis unikhet i Teorem 1.1. Bevis Teorem 1.3.

 

Oppgaver til "plenumsgjennomgangen" 19. oktober.

H18NotatPeano: Bevis Proposisjon 1.9, punkt (ii) i beviset for Teorem 1.10, Teorem 1.12, Teorem 1.13, 1.14, 1.15. (OBS: Pass på å bruke den siste versjonen av dette notatet, tidligere versjoner har en litt annen nummerering)

BoP, seksjon 12.3: 1, 2.

BoP, seksjon 3.7: 1, 6.

 

Oppgaver til "plenumsgjennomgangen" 26. oktober.

I BoP, tredje utgave:

Seksjon 14.1.A : 3, 5, 14.

Seksjon 14.2 : 2, 13.

Seksjon 14.3 : 2, 7. 

 

Oppgaver til 2. november.

I oppgavearket: oppgave 8.1

I algebranotatet (oppdatert fredag kveld):

 - oppgave 2.1 og 2.2.

 - bevis for proposisjon 1.3

 - bevis for proposisjon 1.6.

 

Oppgaver til 9. november.

I notat Algebra:

Gi et detaljert induksjonsbevis for binomialformelen (Teorem 1.16).

I H17Notat11:

- gi et bevis for Proposisjon 11.1, for eksempel ved motsigelse.

- oppgave 11.1.

 

Oppgaver til 16. november.

I notat Algebra (oppdatert 8/11):

- fullfør beviset for Proposisjon 1.22.

- oppgave 1.1 side 15.

I notat Innføring i klassisk tallteori:

- oppgave 1.1, 1.6, 1.9

 

Oppgaver til 23. november.

I notat Innføring i klassisk tallteori:

Seksjon 2: oppgave 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Seksjon 3: oppgave 3.2, 3.10, 3.12.

Publisert 20. aug. 2018 08:54 - Sist endret 15. nov. 2018 19:41