Det er fremdeles noen som …

Det er fremdeles noen som ikke har hentet sin besvarelse av den obligatoriske innleveringsoppgaven. Se i ekspedisjonen til Matematisk institutt, 7.etg. i Niels Henrik Abels hus.

Publisert 26. mai 2004 02:00 - Sist endret 18. juli 2004 18:51