Beskjeder

Publisert 25. juni 2007 00:02

Forslag til løsning av eksamensoppgavene er lagt ut til venstre. (Solution to the final exam is now available in the manu on the left.)

Publisert 23. mai 2007 23:21

Endelig pensum til eksamen er nu kunngjort, se punkt til venstre. (The updated curriculum requirement for the exam in this course is now posted, follow the link "Pensum/læringskrav" in the menu on the left).

Publisert 18. mai 2007 11:54

Monday May 21 is the last theory lecture (we go through the first subsection in section 55 and through section 56), and May 22 is the last exercise class (we go through exam exercises from previous years, see detailed lecture plan in the menu on the left).

There will be a preparatory session on June 5 from 12 to 14 in room B81 (8-th floor) in Niels Henrik Abels Hus. Here you have the opportunity to ask questions and clarify last minute problems.

Publisert 13. apr. 2007 11:12

Det er nu tid til underveisevaluering av emne og undervisning i MAT200-våren 2007. Hent et spørreskjema her og innleverer det utfylte skjema på forelesningen den 16. eller 17. april.

In order to perform evaluation of the subject and teaching in MAT2200 please download the form at the link above, fill it in, and hand it in class on April 16 or April 17.

Publisert 28. mars 2007 17:10

Den obligatoriske oppgaven er nu rettet. Resultatene kan ses her (dere trenger å logge på med vanlig student brukernavn). De rettede obliger kan hentes i ekspedisjonen i 7. etasje. Frist for ny innlevering er 13. april 2007, kl. 12. Er det spørsmål omkring ny innlevering eller om obligen er godkjent eller ej, vennligst kontakt meg i Niels Henrik Abels Hus, B 607 (eller send e-post).

The obligatory set of exercises is now corrected. You can read the results at the link above (you need to log in with your student user name). If you have problems logging in, you can contact me in my office B 607 in Niels Henrik Abels Hus, or send an e-mail. If you are asked to hand in a new, revised version, then the deadline is April 13, 2007, at 12 noon. Please pick-up your assignment in the department office on the 7th floor.

Publisert 7. mars 2007 11:06

Den obligatoriske hjemmeoppgaven finns også i menuen til venstre. (The obligatory assignment can also be found in the menu on the left.)

Publisert 7. mars 2007 10:23

Den obligatoriske oppgaven er lagt ut i dag den 7. mars, se under "Detaljert undervisningsplan" til venstre, under punktet om undervisning den 7.03.2007. Innleveringsfrist er den 21. mars kl. 14.30. Besvarelsene kan innleveres hos foreleser eller i ekspedisjonen på 7. etasje i Niels Henrik Abels Hus.

The obligatory assignment has been posted on the homepage today, March 7: choose "Detaljert undervisningsplan" from the menu on the left, and then follow the link given under the teaching session on 7.03.2007. The deadline for handing in the solution to the assignment is March 21 no later than 2:30 pm. You can hand in the solution in the department office on the 7th floor of the Niels Henrik Abel Building, or directly to your lecturer.

Publisert 22. feb. 2007 14:10

Den obligatoriske oppgaven vil bli lagt ut på kursets hjemmeside den 7. mars. Frist for innlevering av besvarelser i ekspedisjonen i 7. etasje i Niels Henrik Abels Hus er onsdag den 21. mars kl. 14.30. Besvarelsen vil bli bedømt bestått/ikke bestått. For å kunne gå opp til eksamen i dette emnet skal oppgaven bli bestått. Om ikke den blir bestått etter første innlevering, får man en mulighed til til å innlevere en forbedret besvarelse.

The written assignment in connection to this course will be posted on the homepage of the course on March 7. The written solution to the assignment must be handed in at the department office on the 7th floor of the Niels Henrik Abel building no later than March 21 at 2:30 pm. NOTICE: In order to enroll for the exam in this course the written assignment must be "passed". In case the assignment is not deemed "passed" after the deadline March 21, one is given a second chance of handing in a revised, improved version.

Publisert 16. feb. 2007 11:05

Det vil bli gitt en obligatorisk oppgave i løpet av kurset. Oppgaven vil bli lagt ut på kursets hjemmeside i begynnelsen av mars måned.

There will be a compulsory assignment in connection to this course. The pdf-file of the assignment will be posted on the homepage of the course in the beginning of March.

Publisert 19. jan. 2007 15:24

Bemerk oppdatert plan for uke 4 under detaljert undervisningsplan.

Publisert 11. jan. 2007 15:50

Oppgaver til uke 4 (mandag den 22. januar) er lagt ut under detaljert undervisningsplan. Bemerk åpen gruppe onsdag den 17. januar: her er det muligt å få hjelp med oppgavene.

Publisert 5. jan. 2007 17:24

Velkommen til første forelesning, mandag 15. januar kl. 14.15-16 i Aud 4 i Vilhelm Bjerknes hus. Vi begynner med avsnitt 0 i Fraleighs bok. Vi fortsetter den 16. januar med avsnittene 2 og 3.