aktuelle oppgaver

Her er en liste over oppgaver som kan være nyttige å prøve seg på.

Gruppeteori:
Kap. 4: 11-18, 19, 29, 31, 32, 35, 37 Kap. 16: 13
Kap. 5: 43, 47 Kap. 17: 1-2, 6, 7
Kap. 6: 17-21, 45, 46, 50, 51 ​Kap. 11: 1-2, 9-11, 47
Kap. 8: 1-5, 21, 46, 52 Kap. 38: 2-4
Kap. 9: 7-9, 13, 34, 36 Kap. 34: 1-3, 7
Kap. 10: 1-5, 27, 28, 43, 44, 45, 46 Kap. 35: 1-5, 23, 24, 26
Kap. 13: 1-6, 8-10, 49, 51 Kap. 36: 1-6, 11, 13, 17, 18
Kap. 14: 1-8, 27, 34, 37, 39, 40 Kap.12: 1, 16-20, 24-30
Kap. 15: 1-12, 35, 36, 37  
   
Ringteori:
Kap. 18: 1-6. 14-19, 23-25, 35, 37, 41, 47 Kap. 23: 1-4, 35
Kap. 19: 1-4 Kap. 20: 4-5, 27
Kap. 21: 1-2 Kap. 26: 17, 18, 37
Kap. 22: 1-4, 12-14, 27, 29, 30 Kap. 27: 1-4, 24, 30, 33
   
Kroppsutvidelser og Galois-teori:
Kap. 29: 1-5, 9-16, 18, 29 Kap. 50: 1-6, 10
Kap. 30: 24, 27 Kap. 53: 1-9, 11, 12, 13
Kap. 31: 1-13, 24, 29, 30 Kap. 54: 4, 12
Kap. 32: 1,4 Kap. 55: 6
Kap. 48: 1-14, 22, 36 Kap. 56: 2, 4
Kap. 49: 1-7  
   

 

Publisert 9. jan. 2015 14:32