Obligatoriske oppgaver - MAT2500 - høst 2009

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen. Innleveringsfrister for disse to obligene finner du under Undervisning - tid og sted

Innleveringsfrist dersom ditt første forsøk ikke blir godkjent

For begge de to obligatoriske oppgavene gjelder følgende:

Din oblig vil bli rettet i løpet av en uke etter at innleveringsfristen er gått ut. Rettede obliger vil bli returnert på gruppeundervisning, eller kan hentes i ekspedisjonen i 7. etasje i NHAbels hus (der obligene også skal leveres).

Du kan selv kontrollere om obligen din har blitt godkjent ved å logge deg inn i godkjentlistesystemet (se lenke nederst på denne siden). Dersom du ikke får obligen godkjent, men har vist et reelt forsøk på å løse oppgaven, vil du få et nytt (og siste) forsøk. Fristen for å levere et nytt forsøk er 14 dager etter den opprinnelige fristen for innlevering av samme oppgave.

Oppgavetekst

Oppgaveteksten til det første skriftlige obligatoriske oppgavesettet ligger her: Oblig 1

Løsningsforslag til Oblig 1

Oppgaveteksten til det andre skriftlige obligatoriske oppgavesettet ligger her: Oblig 2

Løsningsforslag til Oblig 2

Forside til bruk ved innlevering av obligatoriske oppgaver finner du her / Cover page for Mandatory Assignments may be found here

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent (systemet aktiviseres først i midten av september).

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 16. juli 2009 12:22 - Sist endret 29. okt. 2009 14:41