Pensum/læringskrav

Lærebok: Roger Fenn; Geometry, Springer Undergraduate Mathematics Series, Springer Verlag, 2001.

Pensum er det som har blitt dekket av forelesningene:

Kapitlene 2, 3, 4.1-4.10, 5, 6.1-6.11, 8.1-8.2.

Publisert 2. apr. 2009 15:09 - Sist endret 21. nov. 2009 12:36