Dette emnet er erstattet av STK-MAT3700.

Semesterside for MAT2700 - Høst 2003

Fasit til fjorårets mø105 eksamen er lagt ut. Se "undervisingsplan", 27. november.

27. nov. 2003 01:00

Pensumliste er nå lagt ut under "pensum/læringskrav".

25. nov. 2003 01:00

Løsningsforslag til oppgavesett 9 og 10 ligger under den detaljerte undervisningsplanen, 20. november

13. nov. 2003 01:00