Dette emnet er erstattet av STK-MAT3700.

Pensum/læringskrav

Vi baserer oss på følgende læreboken:

Stanley R. Pliska: Introduction to Mathematical Finance, Discrete time models, 1999. Blackwell Publishers.

Detaljene i pensum går fram av undervisningsplanen.

Publisert 22. aug. 2005 15:46 - Sist endret 23. aug. 2005 18:08