Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. mai

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 12. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:22