Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 10. juni kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2021 19:14