Semesterside for MAT3100 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Takk til alle studentene i dette kurset som kom gjennom den vanskelige situasjonen i vår, og gjorde en veldig bra prestasjon i eksamen. Her er noen løsningsforslag. God sommer til alle sammen!

 

Thanks to all the students in this course who came through the difficult situation this spring, and did a great job in the exam. Here are suggested solutions. Have a great summer!

 

 

19. juni 2020 11:46

Welcome to the zoom lecture today.

The Zoom ID is the same as before, and will continue to be the same for the rest of the course. See the announcement in canvas.

14. apr. 2020 09:35

Eksamen avvikles som en 7-dagers individuell hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Oppgavene vil likne på en obligatorisk oppgave. Samarbeid vil ikke ansees som fusk, men du må selv ha formulert og skrevet besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av pensum. Karakteren vil være bestått/ikke bestått, og grensen for å bestå vil være 40 % (som E ved ordinær eksamen). Eksamen publiseres i Inspera ved opprinnelig eksamenstidspunkt og skal leveres inn som én PDF-fil i Inspera innen samme tidspunkt 7 dager senere. Fakultetet jobber med løsninger for studenter som evt. ikke har tilgang til datamaskin/nett.

 

The exam will be organized as a 7-day individual home exam and any help you can get is allowed. The exam will be similar to a compulsory assignment. Collaboration will not be considered cheating, but you must have formulated and written the answer that is submi...

30. mars 2020 15:44

Faglærere