Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 16. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 16. juni kl. 13:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. mar. 2021 14:07