Videre undervisning i kurset

Jeg er nå ferdig med å fortelle om det som er pensum; kapitel 1 - 10 i T&W. Neste uke vil jeg gjennomgå eksamen 2019. 

Oppgavetimene på tirsdager vil fortsette tom 19 mai.

Ellers er jeg tilgjengelig for spørsmål (på mail, skype, zoom eller andre kanaler).

 

Published Apr. 29, 2020 12:20 PM - Last modified Apr. 29, 2020 12:20 PM