Teaching - time and place

Lectures/Exercises

  • Friday 08:15 -10:00, Sem. rom B63 Niels Henrik Abels hus ( 22 August to 5 December)

  • Tuesday 08:15 -10:00, Sem. rom B63 Niels Henrik Abels hus ( 19 August to 2 December)

Mandatory assignments

  • Friday 7 November

    Innlevering av obligatorisk oppgave innen kl.14.30

Published Apr. 23, 2008 9:51 AM - Last modified Nov. 28, 2008 8:07 AM