Eksamensform blir muntlig eksamen gjennomført på Zoom. Eksamen vil bestå av et foredrag på ca 20 min og spørsmål. Eksamen vil foregå torsdag 11 juni (opprinnelig eksamensdato). Hver av dere vil få tildelt et tidspunkt innen tirsdag 9 juni. 

Emmnet for foredraget avgjøres ved loddtrekning fra følgende liste:

1. Definisjon av og grunnleggende egenskaper til Sobolev rom (tetthet av glatte funksjoner, utvidelser, traser etc.).

2. Sobolev ulikheter og kompakte embeddinger.

3. Lax-Milgrams teorem og eksistens av svake løsninger av elliptiske ligninger.

4. Deriverbarhet av svake løsninger av elliptiske ligninger.

5. Galerkins metode og konvergens av elementmetoden i 2D.

Dere må derfor forberede foredrag om alle disse temaene. Dere trenger ikke å forberede powerpoint e.l., men det er viktig at dere har forberedt noe digitalt slik at sensor og eksaminator kan følge presentasjonen (det kan godt vær...

May 4, 2020 4:59 PM

Her er forslag til løsning på oppgavene fra forrige uke.

Apr. 22, 2020 2:13 PM

Her kommer noen flere oppgaver som dere bør prøve på.

Løsningsforslag kommer om noen dager.

Apr. 14, 2020 11:00 AM