Semesterside for MAT4500 - Høst 2004

Jeg glemte på forrige forelesning å gi oppgaver til neste torsdag, oppgavene som skulle vært gitt er disse:

Sett 11: 7.1-7.3, 7.6-7.9

12. nov. 2004 01:00

Velkommen til topologikurset. Foerste forelesning er torsdag 2. september og foerste oppgavesesjon er torsdag 9. september. Pensum er de 8 kapitlene som er lagt ut paa systemet her (undervisningsmateriale) og som fritt kan printes ut ved aa klikke paa titlene. Det er fullt mulig aa starte opp med stoffet paa egen haand. Jeg anbefaler aa proeve seg paa innledningen og kapittel 1. Det er ikke noedvendig eller fordelaktig aa anskaffe topologiheftet av Holm og Reed, som har vaert brukt til naa, selv om heftet kan brukes.

12. juli 2004 02:00